พ-Plastic

  • เวลาเก็บกวาดทำความสะอาดบ้าน บางคนอาจจะเคยเหนื่อยใจ เพราะไม่รู้จะทำยังไงกับ ขวด กระปุก กระป๋อง หรือภาชนะบรรจุของกินของใช้ซึ่งกินหรือใช้หมดแล้ว

  • หลอด จำนวน 1.68 แสนชิ้น ถูกก่อรูปขึ้นด้วยงานศิลปะจนกลายเป็นคลื่นสูง 11 ฟุต เบนจามิน วอน หว่อง ช่างภาพผู้คิดริเริ่มโครงการอันสะดุดตานี้ เรียกมันว่า Strawpocalypse (สตรอว์โพคาลิปส์) เป้าหมายของเขา ไม่ได้ทำมันขึ้นคือเพื่อสวยงาม หรือเพื่อความตื่นเต้นแค่นั้น แต่วัตถุประสงค์อันยิ่งใหญ่ก็คือ การสร้างความตระหนักถึงปัญหาขยะพลาสติกที่กำลังล้นโลก โครงการที่สร้างเสียงฮือฮาไปทั่วโซเชียลมีเดียนี้ ได้แรงบันดาลใจมาจากจากวลีหนึ่งที่ว่า “มันเป็นเพียงแค่หลอด 1 ชิ้น” โดยคน 8,000 ล้านคน! หลอดพลาสติกชิ้นเล็กๆ ซึ่งถูกมนุษย์ทิ้งในทุกๆ วัน …

Copyright @2021 – All Right Reserved.