พลาสติก 171 ล้านล้านชิ้น เกลื่อนมหาสมุทรโลก

มลพิษพลาสติกในมหาสมุทรโลกเพิ่มขึ้นอย่างไม่เคยปรากฏมาก่อนตั้งแต่ปี 2005 และอาจเพิ่มขึ้นเกือบสามเท่าภายในปี 2040 หากไม่มีการดำเนินการใดๆ