พลาสติก 171 ล้านล้านชิ้น เกลื่อนมหาสมุทรโลก

by Igreen Editor

มลพิษพลาสติกในมหาสมุทรโลกเพิ่มขึ้นอย่างไม่เคยปรากฏมาก่อนตั้งแต่ปี 2005 และอาจเพิ่มขึ้นเกือบสามเท่าภายในปี 2040 หากไม่มีการดำเนินการใดๆ

ผลการศึกษาโดยสถาบัน 5 Gyres องค์กรไม่แสวงหาผลกำไรที่มุ่งเน้นการลดมลภาวะจากพลาสติกโดยเน้นการวิจัยเบื้องต้น ระบุว่าภายในปี 2019 มีพลาสติกประมาณ 171 ล้านล้านชิ้นล่องลอยอยู่ในมหาสมุทรโลก

การศึกษานี้ได้ทำการเก็บข้อมูลมลพิษพลาสติกในระดับพื้นผิวจากสถานีมหาสมุทรทั้ง 11,777 แห่งใน 6 พื้นที่หลักทางทะเล ครอบคลุมตั้งแต่ช่วงปี 1979 ถึง 2019

ความเข้มข้นของมลพิษพลาสติกในมหาสมุทรเพิ่มขึ้นอย่างมากจากประมาณ 16 ล้านล้านชิ้นในปี 2005 เป็น 171 ล้านล้านชิ้นในปี 2019 และอาจเพิ่มขึ้น 2.6 เท่าภายในปี 2040 หากไม่มีการนำนโยบายระดับโลกที่มีผลผูกพันทางกฎหมายมาใช้

ดร. มาร์คัส อิริคสัน หนึ่งในผู้ร่วมศึกษาให้สัมภาษณ์กับ BBC ว่า ชิ้นส่วน 171 ล้านล้านชิ้นที่พบมีทั้งพลาสติกที่เพิ่งถูกทิ้ง และพลาสติกชิ้นเล็กๆ ที่เกิดจากการแตกหักของพลาสติกชิ้นใหญ่ โดยมากเป็นพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง เช่น ขวดบรรจุภัณฑ์ อุปกรณ์ตกปลา หรือสิ่งของอื่นๆ ที่เสื่อมสภาพด้วยกระบวนการทางเคมี และแตกเป็นอนุภาคพลาสติกขนาดเล็ก

“เราต้องการสนธิสัญญาระดับโลกของสหประชาชาติที่มีผลผูกพันทางกฎหมายอย่างเข้มงวดเกี่ยวกับมลพิษพลาสติก ซึ่งจะหยุดปัญหาที่ต้นเหตุ” ดร. มาร์คัส กล่าว

พลาสติกไม่เพียงเป็นอันตรายต่อมหาสมุทร แต่ยังทำลายอวัยวะภายในของสัตว์ทะเลจากความเข้าใจผิดคิดว่าพลาสติกเป็นอาหาร

ทั้งนี้รายงานการศึกษาได้เสนอแนะเพิ่มเติมว่าวิธีแก้ปัญหาต้องมุ่งเน้นไปที่การลดปริมาณการผลิตและใช้พลาสติก มากกว่าการทำความสะอาดมหาสมุทรและการรีไซเคิลขยะพลาสติก เพราะสิ่งนี้มีโอกาสน้อยที่จะหยุดการเกิดของมลพิษได้ดีที่สุด

ที่มา

  • March 8, 2023. Plastic entering oceans could nearly triple by 2040 if left unchecked -research. Reuters
  • March 8, 2023. Oceans littered with 171 trillion plastic pieces. BBC

Copyright @2021 – All Right Reserved.