ลุ้นเต่ามะเฟืองออกลูก 89 ตัว

by IGreen Editor

นายจตุพร บุรุษพัฒน์ อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่้งแวดล้อม ได้กำชับให้ดูแลการวางไข่ของเต่ามะเฟืองเต็มที่ ภายหลังนักท่องเที่ยวและเจ้าหน้าที่พบเต่ามะเฟืองมาวางไข่บริเวณเขาหลัก จ.พังงา เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2561

สำนักงานบริหาร ทช.ที่ 8 (พังงา) และศูนย์วิจัย ทช. ทะเลอันดามัน จึงร่วมกันดูแลไข่เต่ามะเฟืองที่ขึ้นวางไข่บริเวณหาดคึกคัก จ.พังงา โดยพบว่า หลุมไข่เต่าอยู่ในเขตน้ำทะเลท่วมถึง จึงได้เคลื่อนย้ายไข่เต่าให้ขึ้นมาอยู่ในเขตที่น้ำทะเลท่วมไม่ถึง โดยอยู่ห่างจากตำแหน่งเดิม 20 เมตร เนื่องจากเป็นบริเวณที่เหมาะสม เป็นลานทรายโล่ง ไข่เต่าทั้งหมดมี 118 ฟอง ซึ่งเป็นไข่ลมหรือไข่ฝ่อ 25 ฟอง ไข่แตกเสียหาย 4 ฟอง และไข่ปกติ 89 ฟอง พร้อมสร้างเพิงกั้นเขตป้องกันสัตว์และภัยจากการขโมยไข่ของมนุษย์ และได้มีมาตรการในระยะสั้น – ยาว ดังต่อไปนี้

มาตรการระยะสั้น

 1. เฝ้าระวังภัยคุกคามที่จะเกิดกับไข่เต่ามะเฟืองในหลุมฟักใหม่ โดยการกั้นคอกและมีเวรยามจาก 4 หน่วยงาน (ทช. ทร. รร. และชาวบ้าน) เฝ้าระวังในช่วงเวลากลางคืน
 2. หลังจากแม่เต่าวางไข่เป็นระยะเวลา 10 วันแล้ว มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ดังกล่าวเดินลาดตระเวณแม่เต่าอาจกลับขึ้นมาวางไข่อีกครั้งตามหลักวิชาการ ในช่วงวันที่ 27-31 ธันวาคม 2561
 3. ติดป้ายประกาศ ดังนี้
  3.1 ชนิดของเต่าที่วางไข่ทั้งไทยและอังกฤษ
  3.2 ข้อพึงปฏิบัติที่เหมาสมในการเข้ามาชมหรือถ่ายภาพบริเวณหลุมฟักไข่ เพื่อไม่ก่อให้เกิดภัยคุกคามได้
  3.3 ข้อกฏหมายที่เกี่ยวข้องทั้ง พรบ. ทช พรบ. สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า 2535 และ พ.ร.บ.ประมง เป็นต้น

มาตรการระยะยาว

 1. การให้องค์ความรู้ตามหลักวิชาการ ภัยคุกคามต่างๆ ที่ทำให้เต่าทะเลสูญพันธุ์ได้ เช่น ภัยคุกคามจากขยะทะเลที่ส่งผลให้เต่าทะเลบาดเจ็บและเสียชีวิตจากการอุดตันในระบบทางเดินอาหาร และการพันยึดอวัยวะภายนอกอันก่อให้เกิดบาดแผลและตายได้ หรือ ภัยคุกคามจากการบุกรุกแหล่งที่อยู่อาศัยและแหล่งวางไข่ของเต่าทะเล ที่ทำให้เต่าไม่สามารถขึ้นมาวางไข่ได้
 2. จัดกิจกรรมการมีส่วนร่วมกันเป็นเครือข่าย กรม ทช. ในการอนุรักษ์ฟื้นฟูเต่าทะเล
 3. ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนตระหนักถึงการอนุรักษ์และฟื้นฟูเต่าทะเลตามแนวพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 และโครงการอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเล ในพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์

ทั้งนี้ตามหลักวิชาการอีกประมาณ 10-15 วัน แม่เต่ามะเฟืองอาจจะกลับมาวางไข่อีก จึงร่วมกับกองบัญชาการทัพเรือภาคที่ 3 โรงแรมเขาหลัก ออร์คิด บีช รีสอร์ท และชุมชน เพื่อเฝ้าระวังการและดูแลการกลับขึ้นมาวางไข่อีกครั้งต่อไป

รู้จักเต่ามะเฟือง

เต่ามะเฟือง (Dermochelys coriacea) หรือ Leatherback turtle เป็นเต่าที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก

รูปจาก กรมทรัพยากรทางทะเลแะชายฝั่ง

Copyright @2021 – All Right Reserved.