POLLUTION

  • ประเทศไทยมีผู้เสียชีวิตจากฝุ่น PM2.5 กว่า 7 หมื่นคน (สูงเป็นอันดับสามของอาเซียนรองจากอินโดนีเซียและเวียดนาม) และมลพิษอากาศเป็นปัจจัยร่วมที่เป็นสาเหตุของกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ได้แก่ ปอดอุดกั้นเรื้อรัง หลอดเลือดในสมอง หัวใจขาดเลือด มะเร็งปอด และติดเชื้อเฉียบพลันระบบหายใจส่วนล่าง ฯลฯ การสูดฝุ่น PM2.5 เข้าไปทุกจึงเสมือนการตายผ่อนส่ง

  • ‘ชัชชาติ’ สั่งเร่งลอกคลองในกรุงเทพฯ เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำแก้ปัญหาน้ำท่วม เผยคลองบางซื่อไม่ได้ขุดลอกมา 13 ปี นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าฯ กรุงเทพมหานคร (กทม.) ลงพื้นที่ตรวจระบบระบายน้ำที่สถานีสูบน้ำคลองบางซื่อ เมื่อวันที่ 29 ก.ค. 2565 ซึ่งเป็นประตูระบายน้ำลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา โดยนายชัชชาติ ระบุว่า ระบบระบายน้ำหลักคือระบบคลองและอุโมงค์ระบายน้ำ แต่หัวใจหลักๆการระบายน้ำทั้งฝั่งตะวันตกและตะวันออก คือ ตัวคลองเพราะอุโมงค์ 4 โครงการมีแค่ 20 กม. รับน้ำได้ 200 ลบ.ม.ต่อวินาที …

  • นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยภายหลังหารือร่างแผนปฏิบัติการพัฒนาระบบจัดการมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดของ กทม. ร่วมกับ 30 องค์กร นำโดย ดร.สุจิตรา วาสนาดำรงดี สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยผู้ว่าฯ กทม.ระบุว่า ผลจากการหารือแผนและรายละเอียดมีหลักใหญ่ที่ต้องทำ ดังนี้

  • เชื่อว่ามีพลาสติกมากกว่า 5 ล้านล้านชิ้นอยู่ในมหาสมุทรของโลก และไม่มีใครตอบได้ว่ามันจะสลายตัวหรือหายไปเมื่อไหร่ นั่นเพราะมนุษย์ผลิต ใช้และทิ้งพลาสติกทุกวัน โดยในแต่ละปีมีการผลิตพลาสติกมากถึง 400 ล้านตัน และ 40% เป็นพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง

  • การเกิดฝุ่นละออง PM2.5 มีความซับซ้อน และมีสาเหตุจากหลายแหล่งกำเนิด ทั้งท่อไอเสียรถยนต์เครื่องยนต์ดีเซล โดยเฉพาะจากรถบรรทุก รถกระบะ และรถโดยสาร ซ้ำเติมด้วยการเผาในที่โล่ง และการปล่อยควันของโรงงานอุตสาหกรรม

  • นโยบายการแก้ปัญหามลพิษอากาศในกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ทั้งภาครัฐและเอกชนอาจดูมีมุมมองที่แตกต่าง ทำให้เห็นได้ว่าทิศทางการแก้ปัญหายังไม่สอดคล้องกัน แม้จะมีกฎหมายมากพอในการใช้บังคับ มีองค์ความรู้ทางวิชาการที่หลากหลาย แต่ในสภาพความเป็นจริงสถานการณ์ฝุ่น PM2.5 ในเมืองหลวงและจังหวัดโดยรอบยังอยู่ในระดับที่มีอันตรายต่อสุขภาพของประชาชน

Copyright @2021 – All Right Reserved.