นิวซีแลนด์แอร์ขอความร่วมมือ ผู้โดยสารชั่งน้ำหนักช่วยกัปตันคำนวนน้ำมัน

by Igreen Editor

สายการบินนิวซีแลนด์ให้ผู้โดยสารเที่ยวบินระหว่างประเทศชั่งน้ำหนักก่อนขึ้นเครื่อง เพื่อนำข้อมูลปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้เชื้อเพลิงในอนาคต

สายการบินแห่งชาติของนิวซีแลนด์ขอให้ผู้โดยสารชั่งน้ำหนักก่อนขึ้นเครื่องเที่ยวบินระหว่างประเทศ โดยตัวเลขจากตาชั่งจะถูกบันทึกโดยไม่ระบุชื่อในฐานข้อมูล และจะถูกเก็บเป็นความลับ ไม่ปรากฎให้ใครเห็นแม้แต่เจ้าหน้าที่สายการบิน

แอร์นิวซีแลนด์กล่าวว่าการชั่งน้ำหนักผู้โดยสารเป็นการสำรวจหาค่าเฉลี่ย เนื่องจากเป็นการสำรวจเก็บข้อมูลภาคสมัครใจจากผู้โดยสาร 10,000 คน โดยจะเก็บข้อมูลเป็นระยะเวลา 1 เดือน

วัตถุประสงค์การหาค่าสำรวจนี้เพื่อให้นักบินสามารถทราบน้ำหนักและความสมดุลของเครื่องบินได้ดีขึ้นก่อนเครื่องขึ้น และยังช่วยพัฒนาการใช้เชื้อเพลิงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การสำรวจครั้งนี้ทางสายการบินชั่งน้ำหนักทุกอย่างที่อยู่บนเครื่องบิน ตั้งแต่อาหารบนเครื่องและสินค้าที่ขาย ไปจนถึงสัมภาระที่โหลดใต้เครื่อง ส่วนน้ำหนักผู้โดยสาร ลูกเรือ และกระเป๋าถือขึ้นเครื่องทางสำนักบินจะใช้ค่าเฉลี่ยแบบเดียวกับที่สำรวจน้ำหนักผู้โดยสาร

อลาสแตร์ เจมส์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการปรับปรุงการควบคุมน้ำหนักบรรทุกของสายการบินกล่าวในถ้อยแถลงว่า “เราเข้าใจว่าการขึ้นตาชั่งอาจสร้างความกังวลใจให้ใครหลายคน แต่เรายืนยันได้ว่าข้อมูลผู้โดยสารจะไม่รั่วไหลแน่นอน”

อย่างไรก็ตามการหาน้ำหนักค่าเฉลี่ยของแต่ละเที่ยวบิน แท้จริงแล้วตัวเลขดังกล่าวเป็นที่ต้องการของ สำนักงานการบินพลเรือน ซึ่งเป็นหน่วยงานเฝ้าระวังอุตสาหกรรมของประเทศ

ที่มา

  • May 31, 2023. Air New Zealand to weigh passengers before they board the airplane. CNN
  • Jun1, 2023. New Zealand airline is asking passengers to weigh in before their flight

Copyright @2021 – All Right Reserved.