ปิดอ่าวไทย 15 ก.พ.-15 พ.ค.
พื้นที่ประจวบฯ ชุมพร สุราษฎร์
ปล่อยแม่พันธุ์ปลาทูวางไข่

by Admin

กรมประมงประกาศปิดอ่าวไทย 2 ช่วง คือตั้งแต่วันที่ 15 ก.พ.-15 พ.ค. 2565 ในเขตพื้นที่ จ.ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร และสุราษฎร์ธานี เป็นเวลา 90 วัน เพื่อให้ปลาได้วางไข่ เพราะช่วงดังกล่าวพ่อแม่พันธุ์ปลาทูมีความสมบูรณ์เพศ และพร้อมผสมพันธุ์ 

และช่วงวันที่ 16 พ.ค.-14 มิ.ย. 2565 จะปิดบริเวณชายฝั่งทะเลอ่าวไทยตอนกลางตามแผนที่แนบท้ายของ จ.ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร และสุราษฎร์ธานี และพื้นที่ต่อเนื่องจากปลายแหลมเขาม่องไล่จนถึง อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ อีก 30 วัน เพื่อให้ลูกปลาวัยอ่อนได้เจริญเติบโต และลูกปลาขนาดเล็กเดินทางเข้าสู่อ่าวไทยรูปตัว ก. 

พื้นที่กำหนดปิดอ่าวไทยตามประกาศกรมประมง

การปิดอ่าวไทยช่วงเวลาดังกล่าวเป็นมาตรการสำคัญในการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำที่มีไข่ วางไข่ เลี้ยงตัวอ่อน ในฝั่งทะเลอ่าวไทย รวมทั้งอนุรักษ์พ่อแม่พันธุ์สัตว์น้ำที่มีไข่แก่ พร้อมสืบพันธุ์วางไข่ และอนุรักษ์สัตว์น้ำวัยอ่อนให้เจริญเติบโตเป็นสัตว์น้ำรุ่นใหม่ ซึ่งกรมประมงได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดความสมดุล

อย่างไรก็ตาม ในช่วงปิดอ่าวดังกล่าวกรมประมงอนุญาตให้กลุ่มประมงขนาดเล็กใช้เฉพาะเครื่องมือทำประมงบางชนิดได้ ดังนี้

1) เครื่องมืออวนลากแผ่นตะเฆ่ อวนลากคานถ่างที่ใช้ประกอบเรือกลที่มีขนาดความยาวไม่เกิน 16 เมตร   ต้องทำการประมงในเวลากลางคืนและทำการประมงนอกเขตทะเลชายฝั่ง

2) เครื่องมืออวนติดตาปลาที่ใช้ประกอบเรือกลที่มีขนาดต่ำกว่า 10 ตันกรอส มีช่องตาอวนตั้งแต่สองนิ้วขึ้นไป สำหรับกรณีการทำการประมงในเขตทะเลชายฝั่งความยาวอวนที่ใช้จะต้องไม่เกิน 2,500 เมตร ต่อเรือประมง 1 ลำ และหากจะใช้ความยาวอวนเกินกว่า 2,500 เมตร จะต้องใช้บริเวณนอกเขตทะเลชายฝั่ง เท่านั้น

3) เครื่องมืออวนปู อวนลอยกุ้ง  

4) เครื่องมืออวนครอบ อวนช้อน หรืออวนยกหมึก ที่ใช้ประกอบกับเครื่องกำเนิดไฟฟ้า(เครื่องปั่นไฟ) ต้องทำการประมงนอกเขตทะเลชายฝั่ง

5) ลอบปู ต้องทำการประมงตามเงื่อนไขที่กำหนด

6) ลอบหมึกทุกชนิด

7) ซั้งทุกชนิดที่ใช้ประกอบทำการประมงพื้นบ้าน. สามารถทำการประมงได้ในเขตทะเลชายฝั่ง

8) คราดหอย ต้องทำการประมงตามเงื่อนไขที่กำหนด

9) อวนรุนเคย ต้องทำการประมงตามเงื่อนไขที่กำหนดโดยประกาศกระทรวงฯ

10) จั่น ยอ แร้ว สวิง แห เบ็ด สับปะนก ขอ ลอบ ฉมวก และเครื่องมืออื่นใดที่ไม่ใช้ประกอบเรือกลขณะทำการประมง

11) เรือประมงที่มีขนาดต่ำกว่า 10 ตันกรอส ที่ใช้เครื่องยนต์มีกำลังแรงม้าไม่ถึง 280 แรงม้า ประกอบเครื่องมือทำการประมงที่มิใช่เครื่องมือตามประเภท วิธีการทำการประมงที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประกาศกำหนดให้เป็นประมงพาณิชย์ทำการประมง ยกเว้น อวนครอบ อวนช้อน หรืออวนยกปลากะตัก ที่ใช้ประกอบเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (เครื่องปั่นไฟ) 

และเครื่องมือทำการประมงที่ห้ามตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดเครื่องมือทำการประมง วิธีการทำการประมง และพื้นที่ทำการประมงที่ห้ามใช้ทำการประมงในที่จับสัตว์น้ำเขตทะเลชายฝั่ง พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 9 พ.ย. 2560 ที่ไม่สามารถทำการประมงได้ 

ขณะที่การปิดอ่าวช่วงวันที่ 16 พ.ค.-14 มิ.ย. 2565 อนุญาตให้เครื่องมืออวนลากแผ่นตะเฆ่ อวนลากคานถ่าง ไม่ได้จำกัดความยาวของเรือที่ใช้ทำการประมง และเวลาในการทำการประมง ทำการประมงนอกเขตทะเลชายฝั่งของพื้นที่บางส่วนของ จ.ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร และสุราษฎร์ธานี 

สำหรับเครื่องมืออวนครอบ อวนช้อน หรืออวนยกปลากะตักที่ใช้ประกอบเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (เครื่องปั่นไฟ) ประกอบเรือกลที่มีขนาด 10 ตันกรอส อนุญาตให้ทำการประมงได้นอกเขตทะเลชายฝั่ง เฉพาะบริเวณเขตต่อเนื่องปลายแหลมเขาม่องไล่ ถึง อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

หากผู้ใดฝ่าฝืนจะมีความผิดตามตามมาตรา 70 แห่งพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558 ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่ 5,000 บาท ถึง 30 ล้านบาท ขึ้นอยู่กับขนาดของเรือประมง หรือปรับจำนวนห้าเท่าของมูลค่าสัตว์น้ำที่ได้จากการทำการประมง แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า และต้องได้รับโทษทางปกครองด้วย

Copyright @2021 – All Right Reserved.