ขบวนการ Birthstrike
รณรงค์ปฏิเสธการมีลูก
เพราะภัยพิบัติบนโลกน่ากลัวเกินไป

by Admin

ความไม่แน่นอนของโลกทำให้คนจำนวนมากตัดสินใจเลือกที่จะไม่มีลูก เพราะกลัวว่าลูกจะเกิดมาแล้วต้องเผชิญกับโลกที่เลวร้ายหลังการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ความคิดแบบนี้กำลังมีพลังมากขึ้น และตอนนี้กลายเป็นขบวนการแล้ว หนึ่งในนั้น คือ The Birthstrike Movement

ขบวนการนี้อธิบายแนวทางของตัวเองว่า “Birthstrike คือการเลือกที่จะละทิ้งการมีบุตรเพื่อปกป้องพวกเขาจากสภาพสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมที่เลวร้ายลง” และขบวนการนี้ “เป็นการปฏิเสธที่จะให้กำเนิดจนกว่ามนุษยชาติจะได้แก้ไขปัญหาทางสังคม/สิ่งแวดล้อม/เศรษฐกิจของตนเอง”

พวกเขาบอกว่า “อย่างแรกและสำคัญที่สุด คุณกำลังช่วยชีวิตลูกของคุณจากการดำรงอยู่ในสังคมดิสโทเปีย” ซึ่งคำว่า ดิสโทเปีย (dystopia) หมายถึงสังคมที่ไม่พึงประสงค์หรือน่าหวาดกลัว ปกครองด้วยระบบรวบอำนาจเบ็ดเสร็จ หรือมีภัยพิบัติทางธรรมชาติ คำนี้หมายถึง “สถานที่เลวร้าย” จึงตรงกันข้ามกับแนวคิดสังคมแบบยูโทเปีย

ประการที่สอง พวกเขาบอกว่า การไม่มีลูกเป็นการตัดสินใจเดียวที่ส่งผลกระทบมากที่สุดที่บุคคลหนึ่งสามารถทำได้เพื่อแก้ไขการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ” ซึ่งหมายความว่านอกจากคนๆ นั้นจะลดปัญหาของโลกด้วยการลดคาร์บอนฟุตพรินต์ของตัวเองแล้ว ยังช่วยโลกด้วยการไม่ให้มีประชากรเพิ่มขึ้นที่จะก่อให้เกิดคาร์บอนฟุตพรินต์เพิ่มขึ้นมาอีก

ภาพจาก Tom Adriaenssen

ประการที่สาม บอกว่า ผู้นำจะถูกกดดันโดยอัตราการเกิดที่ลดลงเพื่อจัดลำดับความสำคัญของเด็กและครอบครัวก่อนผลกำไร!” (ซึ่งหมายความว่าจำนวนประชากรที่ลดลง ทำให้ผู้นำการเมืองและเศรษฐกิจต้องเอาใจใส่ประชากรมากขึ้น) และ “ในที่สุดคุณจะมีอิสระในชีวิตมากขึ้นในการไล่ตามความปรารถนาของคุณ รวมถึงการสนับสนุนการปลดปล่อยเยาวชน ด้วยเหตุผลอันควรค่าแก่การที่พวกเขาจะได้รับการสนับสนุนเพิ่มเติม”

แกนนำของขบวนการนี้คือ Blythe Pepino ชื่อของเธอเป็นที่สนใจของสื่อเมื่อประมาณ 3 ปีที่แล้ว พร้อมๆ กับแนวทางที่เธอผลักดันขึ้นมา เธอบอกว่า “เมื่อฉันกลัวบางสิ่ง ฉันต้องการเปลี่ยนแปลงบางสิ่ง” และบอกว่า “… ความกลัวมากมายที่ฉันมีเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมและวิธีที่มนุษย์ปฏิบัติต่อโลกนั้นกลายเป็นจริง … และฉันก็เลยมีความคิดที่จะบอกความจริง [เกี่ยวกับสภาพอากาศ]”

เธอย้ำว่า “BirthStrike ไม่ได้เกี่ยวกับการพยายามหยุดคนอื่นจากการมีลูก … (แต่) เรารู้สึกกลัวเกินกว่าจะมีลูกเพราะเรารู้สึกว่าเรากำลังมุ่งหน้าสู่ความเสื่อมโทรมของอารยธรรมอันเป็นผลมาจากวิกฤตสิ่งแวดล้อม”

ข้อมูลจาก:
• Katharine Dow, Heather McMullen. ( September 15, 2022). “‘Too afraid to have kids’ – how BirthStrike for Climate lost control of its political message”. The Conversation.
• https://birthstrikemovement.org/
ภาพ: timesofmalta.com / Birthstrike – staying childless to save the planet (ARTE)

Copyright @2021 – All Right Reserved.