ชัชชาติขอเจอตัวฮีโร่
‘บุญเรือง’คนจริงมุดท่อระบายน้ำ
ทะลวงขยะอุดตันซอยรามอินทรา

by Admin

‘ชัชชาติ’ พบตัวจริง “บุญเรือง” คนจริงเขตบางเขน มุดท่อทะลวงขยะอุดตัน แก้ปัญหาน้ำท่วม

“วันนี้ต้องการพบพี่บุญเรืองที่มุดท่อระบายน้ำลงไปเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมให้กับประชาชน ซึ่งถือว่าเป็นผู้ที่เสียสละและเสี่ยงอันตรายในการปฏิบัติหน้าที่” นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าฯ กรุงเทพมหานคร (กทม.) กล่าวก่อนเริ่มมื้ออาหารกลางวันกับลูกจ้างของสำนักงานเขตบางเขนที่ได้รับคัดเลือกว่าเป็นผู้มีความขยัน รับผิดชอบต่อหน้าที่ ตรงต่อเวลา ให้ความร่วมมือในภารกิจ และอุทิศเวลาให้กับราชการ จำนวน 6 คน ประกอบด้วย

1. นายก้าวหน้า นิลสนธิ์ ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ ปฏิบัติหน้าที่เป็นรุกขกรประจำเขต ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการดูแลรักษาต้นไม้ ตัดแต่งไม้ใหญ่ แก่พนักงานสวนสาธารณะที่ยังไม่ได้รับการอบรมให้มีความรู้ในการดูแลต้นไม้ใหญ่ ผลงานที่ได้รับ ประกอบด้วย พนักงานดีเด่นของสโมสรโรตารี่ พนักงานดีเด่นของกรุงเทพมหานคร และได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็นลูกจ้างกรุงเทพมหานครดีเด่น ระดับหน่วยงาน (มงกุฎเพชรบางเขน)

2. นายอรัญ ปานทอง ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งพนักงานทั่วไป (เก็บขนมูลฝอย) ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ ปฏิบัติหน้าที่เก็บขนมูลฝอยชุดเร่งด่วนในพื้นที่แขวงท่าแร้ง ตั้งแต่เวลา 08.00 – 20.00 น. และพื้นที่แขวงอนุสาวรีย์? เพื่อช่วยแก้ไขปัญหางานเร่งด่วนจนกว่าภารกิจจะเสร็จสิ้นทุกวัน รวมถึงเก็บขยะติดเชื้อศูนย์พักคอยและตามบ้านเรือนประชาชาชนที่ติดเชื้อโควิด แก้ไขเรื่องร้องเรียน 1555 และ Traffy Fondue

3. นายวันชัย หนูหริ่ง ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานทั่วไป (กวาด) ซึ่งเป็นผู้มีความขยัน อดทน วิริยะอุตสาหะ เอาใจใส่ต่อหน้าที่ ดูแลความสะอาดพื้นที่รับผิดชอบบริเวณถนนผลาสินธุ์ ฝั่งขาออก ซึ่งเป็นเขตพระราชฐานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย รวมถึงให้บริการที่ศูนย์บริการสาธารณสุข 24 ตรวจหาเชื้อโควิด-19 ให้กับประชาชนทั่วไปฟรีที่วัดพระศรีมหาธาตุฯ เป็นเวลา 7 วัน โดยนายวันชัยฯ เป็นผู้รับผิดชอบทำความสะอาดพื้นที่ทุกจุด พร้อมเช็ดโต๊ะเก้าอี้ที่ประชาชนนั่งรอในการมารับบริการด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อทุกวัน นอกจากนี้ยังได้บริการประชาชนในด้านการจราจรและช่วยเข็นรถจักรยานยนต์ที่เครื่องดับระหว่างที่ขี่ฝ่าน้ำท่วมขัง

4. นายเจษฎา น้อยเสนา ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (สูบสิ่งปฏิกูล) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความทุ่มเทและอุทิศตนเพื่อประโยชน์ของทางราชการ เช่น การไปสูบสิ่งปฏิกูลให้กับศูนย์พักคอยผู้ป่วยโควิค-19 ณ ศูนย์กีฬารามอินทรา เพื่อไม่ให้เกิดการแพร่กระจายของเชื้อโรค

5. นายมาโนช ไตลังคะ ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งพนักงานทั่วไป (ระบายน้ำ) ฝ่ายโยธา ปฏิบัติหน้าที่เฝ้าดูแลเครื่องสูบน้ำตลอด 24 ชม. เพื่อแก้ปัญหาน้ำในพื้นที่ อุทิศเวลา เก็บขยะหน้าตะแกรงทุกตะแกรงในชุมชนการเคหะรามอินทรา กม.4 ทุกครั้งที่ฝนตก

6. นายบุญเรือง ถานา ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งพนักงานทั่วไป (ระบายน้ำ) ฝ่ายโยธา ซึ่งเมื่อวันที่ 9 ก.ย. 65 นายบุญเรืองได้มุดท่อระบายน้ำเพื่อกำจัดขยะอุดตันบริเวณซอยรามอินทรา 21 เขตบางเขน อันเป็นหนึ่งในสาเหตุของปัญหาการระบายน้ำล่าช้าในพื้นที่

ผู้ว่าฯ กทม.ได้สอบถามถึงการปฏิบัติหน้าที่ของแต่ละคน และแสดงความห่วงใยถึงการทำงานที่เสี่ยงอันตรายต่างๆ ซึ่งทางผู้บริหารกทม.พร้อมจะสนับสนุนเครื่องมืออุปกรณ์เพื่ออำนวยความสะดวกและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้ปลอดภัย

Copyright @2021 – All Right Reserved.