ครัวเรือนชาวนาไทย 74%
เดือดร้อนจากภาวะโลกร้อน
ฉุดผลผลิตกระทบรายได้

by Admin

CNA สื่อของสิงคโปร์นำเสนอรายงานพิเศษเรื่อง “ข้าวกับวิกฤตสภาพภูมิอากาศ: ชาวนาไทยต่อสู้กับความท้าทายจากสภาพอากาศ” โดยเกษตรกรในประเทศไทยบอกกับ CNA ว่าพวกเขากำลังต่อสู้กับสภาพอากาศที่ไม่เอื้ออำนวยซึ่งส่งผลกระทบต่อผลผลิตและการดำรงชีวิต

รายงานระบุว่า พื้นที่ปลูกข้าวของไทยประสบปัญหาแห้งแล้งมาหลายปี พอถึงปี 2021 กลับมีน้ำแต่มันมากเกินไปทำให้ข้าวได้ผลต่ำกว่าปีที่น้ำแล้งเสียอีก ชาวนาที่ชื่อ มนัส ใน จ.พระนครศรีอยุธยาบอกว่า สภาพภูมิอากาศตอนนี้เทียบไม่ได้กับแต่ก่อน สมัยก่อนฝนตกต้องตามฤดูกาลและสภาพอากาศแทบไม่เปลี่ยนแปลง

CNA ได้สัมภาษณ์ รศ.ดร.วิษณุ อรรถวานิช จากคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งกล่าวว่า หากมีการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และเกิดภัยแล้งเป็นเวลานาน ผู้ปลูกข้าวที่อยู่นอกเขตชลประทานจะหายไป เท่ากับว่าจะกระทบ 74% ของครัวเรือนที่ทำเกษตรกรรม

ทั้งนี้ รายงานข่าวระบุว่า ครัวเรือนที่ทำเกษตรกรรม 8.1 ล้านครัวเรือนในประเทศไทย มีเพียง 26% เท่านั้นที่สามารถเข้าถึงระบบชลประทานนี้ได้ และคาดว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจะทำให้ความไม่เท่าเทียมด้านรายได้รุนแรงขึ้น จากเดิมที่เกษตรกรส่วนใหญ่เป็นผู้สูงวัยและเป็นเกษตรกรรายย่อยที่มีความรู้ไม่สูงอยู่แล้ว

รายงานอีกชิ้นหนึ่งของ CNA เรื่อง “ข้าวกับวิกฤตสภาพภูมิอากาศ: การส่งออกข้าวไทยได้รับผลกระทบ การขาดการวิจัยและพัฒนาเป็นความท้าทายเพิ่มเติม” ระบุว่า “ประเทศไทยมีความเสี่ยงสูงต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยได้รับการจัดอันดับให้อยู่ใน 10 อันดับแรกของภูมิภาคที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์สภาพอากาศสุดขั้วในช่วงสองทศวรรษที่ผ่านมาในดัชนีความเสี่ยงจากสภาพภูมิอากาศโลกในปี 2021”

รายงานยังอ้างการศึกษาของกลุ่มธนาคารโลกและธนาคารพัฒนาเอเชียที่คาดการณ์ว่า ภาคเกษตรกรรมของไทยอาจได้รับผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง เนื่องจากตั้งอยู่ในเขตร้อนที่ผลผลิตทางการเกษตรมีความเสี่ยงต่ออุณหภูมิที่สูงขึ้นเป็นพิเศษ

รายงานของ CNA ชี้ว่าข้าวของไทยเป็นที่รู้จักกันทั่วโลก แต่ในแง่การค้าแล้วความรุ่งโรจน์ของข้าวไทยอาจกลายเป็นอดีตไป โดยชี้ว่าในปี 2012 ไทยตกจากอันดับหนึ่งในฐานะประเทศผู้ส่งออกข้าวของโลกโดยเสียตำแหน่งให้เวียดนาม จนถึงทุกวันนี้ไทยรั้งอันดับที่ 3 ตามหลังอินเดีย

อ้างอิงจาก
• Jack Board, Ryn Jirenuwat. (22 Apr 2022). “Rice and the Climate Crisis: Thai rice farmers struggle against climate-driven challenges”. CNA.
• Pichayada Promchertchoo. (22 Apr 2022). “Rice and the Climate Crisis: Thai rice exports taking a hit, with lack of research and development an additional challenge”. CNA.
ภาพ – Takeaway / wikipedia.org

Copyright @2021 – All Right Reserved.