ทดสอบผลิตภัณฑ์รักษ์โลก
พบบางยี่ห้อมีสารพิษตกค้าง
ไม่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเสมอไป

by Admin

ผู้บริโภคมักเชื่อว่า ผลิตภัณฑ์รักษ์โลกที่ใช้ในครัวเรือนนั้นเป็น ‘เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม’ แต่งานวิจัยแสดงให้เห็นว่าไม่ใช่ทุกชิ้นที่จะดีต่อโลกเสมอไป

นักวิทยาศาสตร์จาก Virginia Polytechnic Institute และ State University และ The Citadel, Military College of South Carolina ในสหรัฐอเมริกา ทำการวิจัยพบว่าผลิตภัณฑ์ที่ระบุว่าเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนั้นไม่ได้หมายความว่าทุกผลิตภัณฑ์จะไม่มีโทษ หรือย่อยสลายได้ทางชีวภาพได้มากกว่าผลิตภัณฑ์ทั่วไป

โดยทั่วไปแล้วผลิตภัณฑ์จะมีป้ายกำกับว่า ‘เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม’ อ้างว่ามีพิษน้อยกว่าหรือย่อยสลายได้ทางชีวภาพมากกว่า แต่มักไม่ค่อยได้รับการทดสอบหรือตรวจสอบให้แน่ชัด

จากการนำผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดในครัวเรือนมาใช้ทดสอบ 6 ประเภท ได้แก่ น้ำยาซักผ้า น้ำยาล้างจาน น้ำยาบ้วนปาก ยาฆ่าแมลง เจลล้างจาน และผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดเอนกประสงค์ และทำการทดสอบเพื่อดูว่ามีสารพิษตกค้างหรือไม่ ทั้งจากผลิตภัณฑ์โดยตรง และหลังจากย่อยสลายแล้ว

ผลิตภัณฑ์รักษ์โลกที่นำมาทดสอบนั้นโดยส่วนใหญ่มีสัญลักษณ์ของธรรมชาติ เช่น รูปใบไม้ ดอกไม้ หรือพืชบนฉลาก และหลายผลิตภัณฑ์มีคำว่า ‘โลก’ และ ‘สีเขียว’ อยู่ในชื่อผลิตภัณฑ์โดยตรง

รวมไปถึงการกล่าวอ้าง ตัวอย่างเช่น “ส่วนผสมที่ได้มาจากผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ, น้ำมันหอมระเหยและสารทำความสะอาดที่มีส่วนผสมของมะพร้าว, ส่วนผสมในการทำความสะอาดทำจากพืชสามารถย่อยสลายได้ทางชีวภาพ” และ “ปลอดภัยสำหรับครอบครัวและสิ่งแวดล้อม”

นักวิจัยได้นำผลิตภัณฑ์รักษ์โลก และผลิตภัณฑ์ทั่วไปในหมวดหมู่เดียวกันที่ทั้งในรูปแบบก่อนและหลังย่อยสลาย ไปทดสอบความเป็นพิษต่อสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง ซึ่งเป็นวิธีการประเมินความเป็นพิษเฉียบพลันในน้ำจืด

จากการวิจัยพบว่าผลิตภัณฑ์รักษ์โลกบางชนิด มีพิษน้อยกว่า บางชนิดมีความคล้ายคลึงกัน และบางชนิดมีพิษมากกว่า

ในปัจจุบันผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดในครัวเรือนที่มีป้ายกำกับว่ารักษ์โลกนั้นกำลังเฟื่องฟูเป็นอย่างมาก ขนาดของตลาดผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดสำหรับใช้ในครัวเรือนทั่วโลกอยู่ที่ประมาณ 259.84 พันล้านดอลลาร์ในปี 2564 และคาดว่าจะในปี 2565 จะเพิ่มเป็น 278.52 พันล้านดอลลาร์

อ้างอิง : “Are Green Household Consumer Products Less Toxic than Conventional Products? An Assessment Involving Grass Shrimp (Palaemon pugio) and Daphnia magna.” Society of Environmental Toxicology and Chemistry, 08 September 2022
“Global Household Green Cleaning Products Market Research Report to 2027 – Growing Market Penetration With Rising Number of Giant Retailers and Supermarkets Presents Opportunities – ResearchAndMarkets.com.” Business Wire, 22 June 2022

Copyright @2021 – All Right Reserved.