‘นิวยอร์ก’ กำลังจะจม ส่วนหนึ่งเกิดจากน้ำหนักของตึกระฟ้า

by Igreen Editor

การศึกษาใหม่พบนครนิวยอร์กกำลังจะจม ส่วนหนึ่งเกิดจากน้ำหนักกดทับของตึกสูงระฟ้า และระดับน้ำทะเลที่สูงขึ้น

นครนิวยอร์กเมืองที่ไม่เคยหลับใหลกำลังจะกลายเป็นอดีต หายไปจากแผนที่โลก จากการศึกษาทางธรณีวิทยาครั้งใหม่เตือนว่านอกจากระดับน้ำทะเลที่เพิ่มสูงขึ้น น้ำหนักของอาคารกว่า 1 ล้านหลังในนิวยอร์กคือปัจจัยหนึ่งที่กำลังเพิ่มแรงกดทับให้เมืองจมลงสู่ทะเล

จากการสร้างแบบจำลองทางภูมิศาสตร์เพื่อศึกษาแรงกดทับของอาคารบนพื้นหิน ดินเหนียว ทราย และตะกอนใต้พื้นนครนิวยอร์ก พบว่าในแต่ละปีอัตราการทรุดตัวลดลงโดยเฉลี่ย1-2 มิลลิเมตร โดยมีบางพื้นที่ของนิวยอร์กที่ลดลงเกือบ 2 เท่าของค่าเฉลี่ย

แม้ว่าการลดลง 1-2 มิลลิเมตรต่อปีอาจดูเหมือนไม่มากนัก แต่นักวิจัยเตือนว่าแรงกดทับของตึกมีผลให้นิวยอร์กเผชิญกับความท้าทายภัยน้ำท่วมที่เลวร้ายกว่าเดิม โดยเฉพาะอย่างยิ่งท่ามกลางระดับน้ำทะเลที่เพิ่มสูงขึ้น

นักวิจัยเสริมว่าความเสี่ยงต่อภัยคุกคามจากระดับน้ำทะเลที่สูงขึ้นของนครนิวยอร์กจะรุนแรงกว่าเมืองชายฝั่งมหาสมุทรแอตแลนติกของอเมริกาเหนือ 3-4 เท่าตัว จากการคำนวนแรงกดทับโครงสร้างของเมืองซึ่งมีน้ำหนักรวมกัน 1.68 ล้านล้านตัน หรือเทียบเท่าน้ำหนักช้าง 140 ล้านตัวโดยประมาณ

ในการศึกษานี้ได้คำนวณมวลสะสมของอาคารมากกว่า 1 ล้านหลังในนครนิวยอร์ก ซึ่งคิดเป็น 764,000,000,000 กิโลกรัม หรือ 1.68 ล้านล้านปอนด์ จากนั้นจึงแบ่งเมืองออกเป็นตารางสี่เหลี่ยมขนาด 100 x 100 เมตร และเปลี่ยนมวลอาคารให้เป็นแรงดันที่ลดลงโดยคำนึงถึงแรงดึงของแรงโน้มถ่วง

ทอม พาร์สันส์ นักธรณีฟิสิกส์ผู้นำการวิจัยกล่าวว่าปัญหาเมืองจมไม่ใช่เรื่องที่ต้องตื่นตระหนก แต่ควรตะหนักเพื่อเตรียมการรับมือผลกระทบความเสี่ยงจากน้ำท่วมที่มากขึ้นและระดับน้ำทะเลที่สูงขึ้น

นครนิวยอร์กไม่ใช่เมืองเดียวที่เผชิญความความเสี่ยงจมทะเล กรุงจาการ์ตาเมืองหลวงอินโดนีเซียก็เช่นกัน หากยังไม่มีการดำเนินการแก้ไขใดๆ หนึ่งในสามกรุงจาการ์ตาจะหายไปจากแผนที่โลกภายในปี 2593

Parsons กล่าวว่านิวยอร์กและเมืองชายฝั่งอื่น ๆ “ต้องได้รับการวางแผนสำหรับเรื่องนี้ หากคุณสัมผัสกับน้ำทะเลซ้ำๆ คุณสามารถกัดกร่อนเหล็ก ซึ่งเห็นได้ชัดว่าคุณไม่ต้องการ น้ำท่วมยังคร่าชีวิตผู้คนอีกด้วย ซึ่งน่าเป็นห่วงที่สุด”

ผลกระทบจากน้ำท่วมซ้ำๆ ยังส่งผลเสียต่อโครงสร้างอาคารในนิวยอร์ก เมื่อน้ำเกลือเข้าถึงฐานรากของอาคารถี่ขึ้น มันจะกัดกร่อนเหล็กและทำให้อาคารไม่มั่นคง ซึ่งเห็นได้ชัดว่าภัยจากน้ำท่วมไม่ได้คร่าชีวิตผู้คน เพียงอย่างเดียว แต่รวมถึงความเสี่ยงต่อการจมทะเลของเมืองด้วย

ที่มา

  • May 08, 2023. The Weight of New York City: Possible Contributions to Subsidence From Anthropogenic Sources. The Earth’s Future
  • May 19, 2023. NYC is sinking under the weight of its skyscrapers, new study warns. Global News
  • May 19, 2023. New York City is sinking, study says: Huge buildings, rising seas contribute to subsidence. USA Today

Copyright @2021 – All Right Reserved.