หลายชาติยุโรปคลายกฎ
เปิดทางผู้ลี้ภัยสงครามยูเครน
นำสัตว์เลี้ยงหนีตายไปด้วยได้

by IGreen Editor

โรมาเนีย สาธารณรัฐเช็ก ลิทัวเนีย สโลวีเนีย ฮังการี และโปแลนด์ ได้ผ่อนคลายเรื่องสัตว์เลี้ยงสำหรับผู้ลี้ภัยจากยูเครน โดยยินยอมให้สามารถนำสัตว์เลี้ยงติดตัวไปด้วยได้ ในโปแลนด์มีแม้กระทั่งเงินทุนสำหรับที่พักและการฉีดวัคซีนสำหรับสัตว์เลี้ยง

Safe Haven ที่พักพิงสัตว์ในเมืองกัลติ ประเทศโรมาเนีย ใกล้พรมแดนด้านตะวันออกสุดกับมอลโดวาและยูเครน ดำเนินการโดยองค์กร Sava คอยให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ลี้ภัยชาวยูเครนพร้อมสัตว์เลี้ยง

ภาพ @PETA UK

ทีมของ Sava จะให้ความช่วยเหลือที่ด่านศุลกากรสามแห่งในโรมาเนียตะวันออก ชายแดนมอลโดวา-โรมาเนีย โดยจะมีการบริจาคสิ่งของ เช่น อาหารและผ้าห่มสำหรับสัตว์เลี้ยง ตลอดจนความช่วยเหลือระยะยาวในการจัดหาหนังสือเดินทางสำหรับสัตว์เลี้ยงการจดทะเบียน ฉีดวัคซีนและฝังไมโครชิปด้วย

ขณะที่ PETA Germany ที่ตั้งอยู่ตามแนวพรมแดนของโปแลนด์และโรมาเนียก็ได้ช่วยผู้ที่มีสัตว์เลี้ยงสามารถเดินทางออกจากยูเครนได้อย่างปลอดภัย แต่ภายใต้การช่วยเหลือนี้ทำได้เฉพาะบางประเทศที่ยอมแก้ไขกฎระเบียบให้ เพราะสหภาพยุโรปหรือสหราชอาณาจักรนั้นห้ามผู้ลี้ภัยนำสัตว์เลี้ยงเข้ามาเพื่อป้องกันโรคระบาด

เครดิตภาพ AP

อย่างไรก็ตาม คณะกรรมาธิการยุโรปได้แนะนำให้ประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปผ่อนคลายข้อกำหนดในเอกสารด้านสัตวแพทย์เพื่อช่วยให้ผู้ลี้ภัยได้รับความสะดวกมากขึ้น

การผ่อนคลายกฎให้ผู้ลี้ภัยสามารถนำสัตว์เลี้ยงเข้าประเทศได้เนื่องจากการถูกบังคับให้ทิ้งสมาชิกในครอบครัวหลักไว้เบื้องหลังทำให้เกิดความบอบช้ำทางจิตใจเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากในแง่สุขภาพจิตแล้วการอยู่ใกล้สัตว์หรือการมีสัตว์เลี้ยงได้รับการยอมรับว่าสามารถช่วยลดความเครียดแก่เจ้าของได้มาก

อ้างอิง;

Marthe de Ferrer. (Mar 03, 2022) “The countries and organisations helping Ukraine’s pet refugees find a safe haven” . Euronews
Manish Pandey (Mar 03, 2022) “How animals in Ukraine are being rescued during war” . BBC

เครดิตภาพปก Shelter PIF

Copyright @2021 – All Right Reserved.