นักวิจัยพบ ปลูกผักใน ‘มุ้งแดง’ ลดการจู่โจมเพลี้ยไฟได้ดีกว่าสีอื่น

by Admin

โดยปกติตาข่ายการเกษตรที่เราเห็นทั่วไปถ้าไม่เป็นสีดำก็จะเป็นสีขาวหรือสีเขียว แต่จากการศึกษาของนักวิจัยชาวญี่ปุ่นพบว่าหากเลือกใช้ตาข่ายสีแดง จะสามารถป้องกันแมลงศัตรูพืชได้ดีกว่าโดยเฉพาะแมลงกลุ่มเพลี้ยไฟ

จากการศึกษา ทีมวิจัยได้ทดลองนำตาข่ายสีแดงผสมกับสีอื่น ๆ จนออกเป็นตาข่ายคู่สี แดง-ขาว แดง-ดำ และแดง-แดง โดยตาข่ายแต่ละสีมีขนาดตาแตกต่างกันตั้งแต่ 0.8มม. 1มม. และ 2มม. จากนั้นนำมาใช้เป็นมุ้งคลุมแปลงต้นหอมคูโจ หรือหัวหอมเวลส์ 

ถึงแม้จะมีการกางมุ้งด้วยตาข่ายให้พืชเพื่อป้องกันแมลง แต่ก็ยังคงมีแมลงบางชนิดที่สามารถหลุดรอดมุ้งเข้าไปทำลายพืชผักได้ แต่จากผลการทดลองพบว่า แม้ตาข่ายสีแดง-แดง จะมีรูตาข่ายใหญ่ขนาดที่แมลงลอดผ่านได้ง่ายกว่าตาข่ายสีอื่น แต่ต้นหอมคูโจกลับมีร่องรอยการของแมลงที่น้อยกว่าตาข่ายสีอื่นที่ขนาดเล็กกว่า

การค้นพบนี้ชี้ให้เห็นว่าแมลงอาจมองไม่เห็นตาข่ายสีแดง ศาตราจารย์ มาซามิ ชิโมดะ แห่งมหาวิทยาลัยโตเกียว หัวหน้าทีมวิจัยระบุว่า แมลงส่วนใหญ่ไม่มีเซลล์รับแสงสีแดงในดวงตา จึงเป็นเรื่องยากสำหรับพวกมันที่จะเห็นสีแดง ดังนั้นจึงสามารถตั้งสมมติฐานว่าหากใช้ตาข่ายสีแดงอาจช่วยกันแมลงได้

ทีมวิจัยหวังว่าการค้นพบครั้งนี้ อาจส่งผลให้ความต้องการใช้ยาฆ่าแมลงในภาคการเกษตรลง ในขณะเดียวกันก็ช่วยเพิ่มผลผลิตให้เกษตรกร เนื่องจากตาข่ายที่มีขนาดตาที่ใหญ่ขึ้น จะช่วยให้พืชด้านในได้รับแสงแดดและช่วยการไหลเวียนอากาศดีขึ้น ส่งผลให้โอกาสที่พืชจะติดเชื่อราลดน้อยลง

อย่างไรก็ตาม นักวิจัยยังคงทำการทดลองต่อไป เพื่อให้เข้าใจคุณสมบัติของตาข่ายสีแดงและพฤติกรรมของแมลงศัตรูพืช

ที่มา

Feb 14, 2024. Advanced methods for insect nets: red-colored nets contribute to sustainable agriculture. Scientific Report – Natural

Copyright @2021 – All Right Reserved.