ผู้เชี่ยวชาญยูเครนขอถอนตัว
จากทีมทำรายงานภูมิอากาศโลก
เหตุกังวลต่อภัยสงครามรัสเซีย

by IGreen Editor

คณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งสหประชาชาติ (United Nations Intergovernmental Panel on Climate Change – IPCC) กำลังสรุปรายงานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก ในวันที่ 28 ก.พ.นี้ แต่หลังเกิดสงครามรัสเซียถล่มยูเครนปรากฎว่า กรรมการผู้เชี่ยวชาญที่เป็นตัวแทนจากยูเครนได้ขอถอนตัว เมื่อวันที่ 24 ก.พ.ที่ผ่านมาโดยอ้างถึงความกังวลด้านความปลอดภัย

รายงานในบทที่ 2 กล่าวถึงการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่เร่งขึ้นโดยมนุษย์ส่งผลต่อสังคมและระบบนิเวศทางธรรมชาติทั่วโลกอย่างไร ซึ่งเป็นการประเมินสภาพภูมิอากาศแบบกว้าง ๆ ที่จะเผยแพร่ทุก ๆ 5-7 ปี รวมทั้งจะเสนอกลยุทธ์ในการปรับตัวให้เข้ากับภาวะโลกร้อนในปัจจุบันและอนาคต รายงานถึงระดับน้ำทะเลที่สูงขึ้น ภาวะกรดในมหาสมุทร ตลอดจนเหตุการณ์สภาพอากาศสุดขั้ว ฯลฯ

Svitlana Krakovska นักวิทยาศาสตร์ด้านสภาพอากาศ หัวหน้าคณะผู้แทนยูเครนกล่าวกับ Politico ว่า “มันยากมากที่จะคิดถึงผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เมื่อคุณมีผลกระทบจากขีปนาวุธของรัสเซีย”

“เราต้องคิดถึงความปลอดภัยของครอบครัวของเรา และเป็นไปไม่ได้ที่จะมุ่งความสนใจไปที่ถ้อยคำของบทสรุปสำหรับผู้กำหนดนโยบายภายใต้การโจมตีและระเบิด” นักวิทยาศาสตร์ชาวยูเครนบอกกับ Climate Home News

ตามรายงานของ IPCC ก่อนหน้าที่เผยแพร่ในเดือน ส.ค. 2021 ระบุว่า การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก “แพร่หลาย รวดเร็ว และรุนแรงขึ้น” โดยที่โลกประสบกับภาวะโลกร้อนที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในหลายพันปี และบทบาทของมนุษย์ในการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ “ไม่ชัดเจน”

รายงาน IPCC ที่กำลังจะเผยแพร่นี้ได้รวบรวมข้อมูลจากสิ่งพิมพ์ทางวิทยาศาสตร์มากกว่า 34,000 ฉบับและความคิดเห็นในการตรวจสอบมากกว่า 62,000 รายการ โดยมีนักวิทยาศาสตร์ร่วมเขียน 270 คนจากหลายสิบประเทศ

อ้างอิง: Mindy Weisberger (Feb 26, 2022) “Ukrainian scientists leave international climate report committee, amid safety fears” . Livescience

Copyright @2021 – All Right Reserved.