วันเวลาดวงอาทิตย์ตั้งฉาก
ไร้เงาทั่วไทยทั้ง 77 จังหวัด
แต่อาจไม่ใช่วันร้อนที่สุด

by Admin

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ หรือ NARIT รายงานวันที่ดวงอาทิตย์ตั้งฉากกับ 77 จังหวัดของประเทศไทย โดยครั้งแรกเกิดขึ้นที่ อ. เบตง จ.ยะลา และสิ้นสุดที่ อ.แม่สาย จ.เชียงราย ในวันที่ 22 พ.ค. ในวันและเวลาดังกล่าวหากยืนกลางแดดเงาของร่างกายจะตกอยู่ใต้เท้าพอดี แต่อาจไม่ใช่วันที่ร้อนที่สุด เพราะขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย 

ในช่วงเดือน เม.ย.-พ.ค. ดวงอาทิตย์จะโคจรมาอยู่ในตำแหน่งตั้งฉากกับประเทศไทย เริ่มจากทางใต้ที่ อ.เบตง จ.ยะลา ตรงกับวันที่ 4 เม.ย.2565 เวลา 12:19 น. จากนั้นดวงอาทิตย์จะโคจรมาอยู่ในแนวตั้งฉากกับพื้นที่ต่าง ๆ ของไทยไล่ลำดับขึ้นเหนือมาเรื่อย ๆ จะสิ้นสุดที่ อ.แม่สาย จ.เชียงราย ในวันที่ 22 พ.ค. 2565 เวลาประมาณ 12:17 น. 

การที่ดวงอาทิตย์ตั้งฉากกับพื้นโลกทำให้ได้รับพลังงานจากดวงอาทิตย์อย่างเต็มที่ แต่อุณหภูมิจะสูงที่สุดหรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย เช่น ปริมาณฝน เมฆ อิทธิพลจากมรสุม ความร้อนสะสม ฯลฯ ก็อาจส่งผลต่ออุณหภูมิได้

เนื่องจากประเทศไทยตั้งอยู่ในเขตร้อนระหว่างแนวละติจูด 5-20 องศาเหนือ ประเทศที่อยู่ในบริเวณนี้จะมีวันที่ดวงอาทิตย์ผ่านใกล้จุดเหนือศีรษะมากที่สุดปีละ 2 วัน โดยจะมีคาบการโคจรพาดผ่านแตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่ แต่ละจังหวัดของประเทศไทยจึงเห็นดวงอาทิตย์ผ่านเหนือศีรษะไม่พร้อมกัน

สามารถติดตามข้อมูลการเกิดปรากฏการณ์ดวงอาทิตย์ตั้งฉากทั้ง 77 จังหวัดในประเทศไทยได้ที่ >>>> https://www.narit.or.th/index.php/news/2199

Copyright @2021 – All Right Reserved.