หั่นงบดูแลสัตว์ป่าเหี้ยน
2.6 หมื่นชีวิตระส่ำหนัก

by IGreen Editor

การตัดงบประมาณกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ไม่แค่ได้รับผลกระทบการจ้างเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า จน “ติ๊ก เจษฎาภรณ์” ต้องออกมาช่วยเรียกร้องและ ครม.ได้อนุมัติงบมาให้เพิ่ม 251 ล้านบาทเท่านั้น แต่สัตว์ป่าทั้งสัตว์ป่าของกลาง สัตว์ป่าพลัดหลง และพ่อแม่พันธุ์ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมอุทยานฯ ทั้งหมด 27 แห่ง ก็ได้รับผลกระทบอย่างหนัก

สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่า 23 แห่ง ปี 62 ได้รับงบ 29.9 ล้านบาท ปี 63 อยู่ที่ 17.8 ล้านบาท ปี 64 อยู่ที่ 16.2 ล้านบาท และปี 65 อยู่ที่ 10.6 ล้านบาท หรือลดลง 3 เท่า จากปี 62 ทำให้แต่ละสถานีเหลืองบเพียง 3-4 แสนบาทเท่านั้น ไม่รวมศูนย์ช่วยเหลือสัตว์ป่า 3 แห่ง และศูนย์ศึกษาและพัฒนาการจัดการสัตว์ป่า 1 แห่ง โดยมีสัตว์อยู่ในความดูแลทั้งหมด 26,000 ตัว

งบประมาณส่วนนี้เคยก่อนโควิดได้รับอยู่ปีละ 90 ล้านบาท แต่ปีนี้ถูกตัดเหลือปีละ 10 ล้านบาท ซึ่งในปี 64 ใช้งบดูแลสัตว์อยู่ที่ 55 ล้านบาท ในขณะที่ของกลางจากการตรวจยึดเพิ่มขึ้น ซึ่งในภาพรวมสำนักอนุรักษ์สัตว์ป่าได้งบฯ 10-20% ของกรม แต่งบฯ ปี 62 ได้ 700 กว่าล้านบาท แต่ปี 65 ลดลงมา 241 ล้านบาท

นกแก๊กที่สถานีเพาะเลี้ยงห้วยขาแข้ง

ที่น่าหดหู่ใจก็คือที่สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าห้วยขาแข้งในเวลานี้ต้องเป็นหนี้ค่าอาหารเสือกว่า 2.5 แสนบาทจากเดิมที่สถานีได้งบอยู่ 2 ล้านบาท ปัจจุบันถูกตัดเหลือปีละ 6 แสนบาท แต่ต้องดูแลสัตว์ป่า 700 ตัว

บางแห่งจำต้องปรับเมนูอาหารเสือโคร่งจากเนื้อวัววันละ 5 กิโลกรัม ก็อาจใช้โปรตีนจากเนื้อไก่แทน เพราะปี 65 ค่าอาหารเสือโคร่งลดเหลือตัวละ 80 บาทต่อวัน ยังไม่รวมภารกิจการเพาะขยายพันธุ์สัตว์ป่าหายาก สัตว์ใกล้สูญพันธ์ เช่น ละมั่ง เนื้อทราย ในขณะที่เจ้าหน้าที่ก็ไม่มีค่าเบี้ยเลี้ยงให้

ขอบคุณข้อมูลจาก:
https://news.thaipbs.or.th/content/312949
https://news.thaipbs.or.th/content/312481
https://news.thaipbs.or.th/content/312951

Copyright @2021 – All Right Reserved.