ไมโครพลาสติกไหลเข้าตา หากสวมใส่คอนแทคเลนส์ 10 ชม./วัน

by IGreen Editor

การใส่คอนแทคเลนส์เป็นเวลา 10 ชั่วโมงต่อวัน อาจทำให้มีไมโครพลาสติก ‘ไหล’ เข้าตาได้ ทีมวิจัยจึงเรียกร้องให้มีการศึกษาเพิ่มถึงผลกระทบต่อสุขภาพ

นักวิจัยได้รวบรวมคอนแทคเลนส์ 6 ชนิดจากหลากหลายยี่ห้อ ที่มีอายุการใช้งานที่แตกต่างกัน แช่ไว้ในน้ำเลียนแบบลักษณะน้ำในตา จากนั้นนำไปไว้ใต้หลอดไฟที่ให้แสงเหมือนแสงจากดวงอาทิตย์ และทุกๆ 10 ชั่วโมงจะนำออกมาล้างทำความสะอาด 3 ครั้ง

หลังจากได้รับแสงแดดเทียบเท่า 30 หรือ 90 วัน ตามอาอายุการใช้งานของคอนแทคเลนส์แต่ละชนิด นักวิจัยได้นำน้ำที่แช่ คอนแทคเลนส์ มาทำการวิเคราะห์ โดยตรวจพบว่า คอนแทคเลนส์ที่มีอายุการใช้งานสั้นจะมีไมโครพลาสติกไหลเข้าตามากกว่าคอนแทคเลนส์ที่มีอายุการใช้งานนานกว่า

จากสถิติ ทั่วโลกมีคนสวมใส่ คอนแทคเลนส์ มากถึง 140 ล้านคน หากสวมใส่คอนแทคเลนส์ทุกวันเป็นเวลา 10 ชั่วโมงต่อวัน อาจจะมีไมโครพลาสติไหลเข้าตาได้มากกว่า 90,000 ชิ้นต่อปี

จากผลการวิจัยบ่งชี้ได้ว่าจำเป็นที่ต้องมีการศึกษาเพิ่มเติมอย่างเร่งด่วน ถึงผลกระทบด้านสุขภาพของผู้สวมใส่คอนแทคเลนส์

การศึกษานี้ได้รับการตีพิมพ์ลง American Chemical Society โดยผลของงานวิจัยไม่ได้ลงรายละเอียดถึงผลกระทบต่อสุขภาพโดยตรง แต่จากการศึกษาที่ผ่านมาไมโครพลาสติกที่แทรกซึมเข้าไปอยู่ในเลือดของมนุษย์นั้น อาจเพิ่มความเสี่ยงทำให้เกิดครรภ์เป็นพิษ รวมไปถึงสามารถกระตุ้นการก่อมะเร็งในเซลล์ได้

ที่มา

Copyright @2021 – All Right Reserved.