เปิดฤดูฝุ่นพิษกทม. วิจัยพบค่า PM2.5 ที่เพิ่มขึ้น เสี่ยงกระตุ้นคนฆ่าตัวตาย

by Admin

ค่าฝุ่น PM 2.5 กทม. เช้านี้เกินมาตรฐาน เฉลี่ย 24 ชั่วโมง ตรวจวัดได้ 21-42.1 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร (มคก./ลบ.ม.) โดยดัชนีคุณภาพอากาศของสถานีตรวจวัดของกรุงเทพมหานคร พบว่า 7 พื้นที่ของ กทม.มีค่าฝุ่น PM2.5 เกินมาตรฐานอยู่ในระดับสีส้ม เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ ได้แก่ 1) เขตหนองแขม 42.1 มคก./ลบ.ม. 2) เขตภาษีเจริญ 41.2 มคก./ลบ.ม. 3) เขตบางบอน 40.6 มคก./ลบ.ม. 4) เขตหนองจอก 40.4 มคก./ลบ.ม. 5) สวนทวีวนารมย์ 39.7 มคก./ลบ.ม. 6) เขตตลิ่งชัน 39.0 มคก./ลบ.ม. และ 7) เขตลาดกระบัง 38.1 มคก./ลบ.ม.

พื้นที่ส่วนใหญ่ของกทม. อยู่ในระดับคุณภาพอากาศปานกลาง คาดการณ์แนวโน้มสภาพอากาศโดยสภาพทางอุตุนิยมวิทยาระบุว่าในช่วงวันที่ 20-25 พ.ย. 66 การระบายอากาศไม่ดีถึงอ่อนประกอบกับอากาศมีเสถียรภาพ จึงคาดว่าจะทำให้ความเข้มข้นของฝุ่นละอองเพิ่มขึ้น

อย่างไรก็ตามมีการศึกษาเพื่อประเมินผลของการสัมผัส PM2.5 ที่สูงขึ้นในระยะสั้น ส่งผลให้อาการทางจิตหลายประเภทแย่ลง จากจำนวนคนไข้ที่เข้าห้องฉุกเฉินทางจิตเวชและเข้ารับรักษาในโรงพยาบาลเพิ่มขึ้น ซึ่งรวมไปถึงการพยายามฆ่าตัวตาย 

ก่อนหน้านี้มีการศึกษาหลายชิ้นแสดงให้เห็นว่าการสัมผัสกับฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) ระยะยาวอาจเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิด ภาวะซึมเศร้าจากการอักเสบเรื้อรังและการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างสมอง โดยขนาดที่เล็กของ PM2.5สามารถแทรกซึมเข้าไปในปอดและขัดขวางการไหลเวียนของออกซิเจนเข้าสู่กระแสเลือดและสมอง

สหรัฐอเมริกา

นักวิจัยประเมินผลกระทบของมลพิษแต่ละชนิดต่ออัตราการฆ่าตัวตายทั่วสหรัฐอเมริกา โดยใช้ข้อมูลรายวันของจำนวนการฆ่าตัวตายจากศูนย์ควบคุมโรค (CDC) ข้อมูลสภาพอากาศรายวันจาก National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) ข้อมูลมลพิษรายวันจากหน่วยงานคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและ CDC และข้อมูลประชากรระหว่างปี 2546-2553

ผลลัพธ์ระบุ PM2.5 ที่เพิ่มขึ้น 1 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (มคก./ลบ.ม.) ในแต่ละวันในช่วงหนึ่งปีจะนำไปสู่การฆ่าตัวตายเพิ่มขึ้น 153.8 คนในปีนั้น เพิ่มขึ้น 0.49% จากค่าเฉลี่ยทั่วไป

นอกจากนี้ ยังสัมพันธ์กับจำนวนผู้การเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลที่เกี่ยวข้องกับการฆ่าตัวตายเพิ่มขึ้น 0.17% ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยทั่วไปถึง 50%

ด้วยอัตราดังกล่าวทำให้ค่าเฉลี่ยการฆ่าตัวตายต่อวันเพิ่มขึ้นประมาณ 0.09 คนต่อประชากรหนึ่งล้านคน แม้ว่าจำนวนนี้จะน้อยแต่นั่นก็หมายความว่า ในเขตที่มีประชากรหนึ่งล้านคน หากหนึ่งปีที่มีอากาศที่ไม่ดีต่อสุขภาพเพิ่มขึ้น 11 วันจะนำไปสู่การฆ่าตัวตายเพิ่มอีก 1 ราย

ผลกระทบดูเหมือนจะรุนแรงขึ้นตามอายุ โดยผู้ที่มีอายุมากกว่า 55 ปีมีอัตราการฆ่าตัวตายสูงขึ้นเนื่องจากมลพิษทางอากาศ

วันที่มีมลพิษทางอากาศในระดับสูงยังพบว่าส่งผลให้เกิดอาการซึมเศร้ามากขึ้น นักวิจัยเสริมว่าในวันที่ความเข้มข้นมลพิษสูงควรเลี่ยงให้ผู้ที่เสี่ยงต่อการฆ่าตัวตายทำกิจกรรมกลางแจ้ง และอยู่ในอาคารที่มีระบบกรองหรือฟอกอากาศ น่าจะช่วยป้องกันได้ 

เกาหลี

จากการศึกษาฐานข้อมูลบริการประกันสุขภาพแห่งชาติของเกาหลี (NHIS) จากระบบตรวจวัดอากาศแห่งชาติ พบว่าการสัมผัส PM2.5 ระยะสั้นเพิ่มความเสี่ยงในการฆ่าตัวตายให้กับผู้ป่วยโรคซึมเศร้า

ในปี 2560 ความเข้มข้นเฉลี่ยของ PM2.5 อยู่ระหว่าง 16 – 113 มคก./ลบ.ม. การศึกษาพบช่วงวันที่ PM2.5 เข้มข้นสูงสุด (113 มคก./ลบ.ม.) ส่งผลให้อัตราการฆ่าตัวตายของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าเพิ่มกว่าวันที่ระดับ PM 2.5 ต่ำสุดที่ (16 มคก./ลบ.ม.) ถึง 95%

ผลลัพธ์จากการศึกษาดังกล่าวถูกนำไปใช้เป็นพื้นฐานสำคัญในการพิจารณาสร้างระบบเตือนภัยมลพิษอากาศของเกาหลีเพื่อลดผลลัพธ์ที่ไม่พึงประสงค์ต่อสุขภาพ

ที่มา

December 15, 2022. Suicide may be more common in areas worst hit by air pollution, new study reveals. Euronews

May 19, 2022. Association of short-term particulate matter exposure with suicide death among major depressive disorder patients: a time-stratified case-crossover analysis. Nature.com

June 17, 2021. Suicide. WHO

Copyright @2021 – All Right Reserved.