เปิดบัญชีแดงปีนี้ สัตว์เสี่ยงสูญพันธุ์ 45,000 ชนิด เพิ่มขึ้น 1,000 ชนิด

by Chetbakers

IUCN หน่วยงานด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติระหว่างประเทศ ประกาศบัญชีแดงปีนี้มีสัตว์ 45,321 ชนิด กำลังใกล้สูญพันธุ์จากกิจกรรมมนุษย์ และภาวะโลกร้อน

องค์การระหว่างประเทศเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ หรือ IUCN ออกรายงานชนิดพันธุ์สัตว์และพืชที่มีความเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ล่าสุด ในปี 2024 พบว่า ในขณะนี้มีสัตว์ทั่วโลกติดรายชื่อบัญชีแดง (Red List) ที่กำลังใกล้สูญพันธุ์ 45,321 ชนิด เพิ่มขึ้นจากปี 2023 ประมาณ 1,000 ชนิด

ยกตัวอย่างเช่น ช้างเอเชียในเกาะบอร์เนียวปัจจุบันเหลืออยู่ประมาณ 1,000 ตัวเท่านั้นซึ่งตลอดระยะเวลา 75 ปีที่ผ่านมา ประชากรช้างเอเชียลดลงอย่างต่อเนื่องจากการตัดไม้ทำลายป่าซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของช้างไปเป็นสวนปาล์มน้ำมัน การทำเหมือง การสร้างถนนหนทาง การลักลอบล่าเพื่อเอางา ฯลฯ

การที่ป่าหายไปไม่ได้หมายความว่าสัตว์ได้รับความเดือดร้อนเท่านั้น แต่ระบบนิเวศถูกทำลายลงไปด้วย โดยเฉพาะความหลากหลายทางชีวภาพของโลก ซึ่งสาเหตุมาจากการรุกรานของกิจกรรมมนุษย์ โดยปัจจัยหลักมาจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศหรือภาวะโลกร้อน รวมถึงการรุกรานของสัตว์พันธุ์ต่างถิ่น การลักลอบค้าสัตว์ป่า การขยายโครงสร้างพื้นฐานและการขยายตัวของเมือง

นอกจากนั้น สัตว์และพืชที่เสี่ยงสูญพันธุ์ เช่น กิ้งก่ายักษ์กรานคานาเรีย กระบองเพชร Copiapoa ซึ่งมีถิ่นกำเนิดในทะเลทรายชายฝั่งอาตากามาของชิลี เป็นต้น

อย่างไรก็ตาม รายงาน Living Planet ประจำปี 2022 ของกองทุนสัตว์ป่าโลกแสดงให้เห็นว่าจำนวนสัตว์ป่าทั่วโลกลดลงโดยเฉลี่ย 69% นับตั้งแต่ปี 1970

ในข่าวร้ายยังพอมีข่าวดีอยู่บ้าง นั้นก็คือ ในปีเดียวกันนี้มีสัตว์บางชนิดที่เดิมทีอยู่ในสถานะใกล้สูญพันธุ์ แต่ปัจจุบันมีเพิ่มจำนวนมากขึ้นแล้ว ยกตัวอย่างเช่น แมวป่าในไอบีเรีย ที่เมื่อปี 2001 มีประชากรอยู่แค่ 62 ตัว แต่เพิ่มเป็น 648 ตัวในปี 2019 และล่าสุดมีมากกว่า 2,000 ตัวแล้ว สาเหตุส่วนหนึ่งมาจากการฟื้นฟูป่าเมดิเตอร์เรเนียน

อ้างอิง:
• https://www.iucn.org/resources/conservation-tool/iucn-red-list-threatened-species
• https://www.fox4news.com/news/over-1000-new-species-added-red-list-threatened-extinction
เครดิตภาพ: Cheryl Cheah/WWF-Malaysia

Copyright @2021 – All Right Reserved.