ศาลตัดสินต้นแบบคดีสิ่งแวดล้อม ปล่อยน้ำเสียเป็นการ ‘ละเมิดสิทธิแม่น้ำ’

by Chetbakers

ศาลเอกวาดอร์ตัดสินว่า การปล่อยมลพิษลงสู่แม่น้ำ Machángara ช่วงที่ไหลผ่านเมืองหลวงถือเป็นการ “ละเมิดสิทธิของแม่น้ำ”

ศาลเอกวาดอร์ตัดสินว่า การปล่อยมลพิษลงสู่แม่น้ำถือเป็นการละเมิดสิทธิของแม่น้ำ คำพิพากษาดังกล่าวกลายเป็น “คดีประวัติศาสตร์” หลังนักเคลื่อนไหวยื่นฟ้องศาลว่า การปล่อยน้ำเสียลงสู่แม่น้ำ Machángara ที่ไหลผ่านเมืองกีโต เป็นการสร้างมลพิษที่กระทบต่อสิ่งแวดล้อมของเมืองและเป็นการละเมิดสิทธิแม่น้ำตามที่รัฐธรรมนูญกำหนดไว้

คดีนี้นักเคลื่อนไหวได้ยื่นฟ้องศาลเพื่อปกป้องแม่น้ำ Machángara ที่ไหลผ่านเมืองกีโต เมืองหลวงของประเทศ ซึ่งต่อมารัฐบาลเมืองได้อุทธรณ์คำตัดสินดังกล่าว แต่ศาลระบุว่าในระหว่างอุทธรณ์ให้รัฐบาลต้องจัดทำแผนเพื่อทำให้ Machángara สะอาดและไม่ปนเปื้อนมลพิษ

สำหรับเมืองกีโต มีประชากร 2.6 ล้านคน ที่พึ่งพาแม่น้ำ Machángara แต่สายน้ำช่วงที่ไหลผ่านเมืองหลวงกลับเน่าเสียจากการปล่อยน้ำเสีย ขยะ และสารปนเปื้อนสารพัดชนิดลงแม่น้ำ ตั้งแต่ต้นน้ำที่บริเวณเทือกเขาแอนดิส และเมื่อน้ำไหลผ่านเมืองกีโตกลายเป็นน้ำเน่าเสีย ไม่มีการบำบัด ซึ่งจากการตรวจวัดพบว่ าแม่น้ำมีปริมาณออกซิเจนเฉลี่ยแค่ 2% ซึ่งทำให้สิ่งมีชีวิตในน้ำอาศัยอยู่ได้ยาก

ทั้งนี้ เอกวาดอร์เป็นหนึ่งในไม่กี่ประเทศในละตินอเมริกาที่ให้ความสำคัญกับ “สิทธิ” ในการดำรงอยู่ของธรรมชาติหรือปกป้องทรัพยากรธรรมชาติ อย่างเช่น เม่น้ำ

อย่างไรก็ตาม คดีสิ่งแวดล้อมที่ฮือฮาก่อนหน้านี้ BBC รายงานว่า เมื่อ 9 เม.ย. 2567 กลุ่มสตรีสูงวัยชาวสวิตเซอร์แลนด์ชนะการต่อสู้คดีโลกร้อน หลังจากศาลยุโรปตัดสินว่า รัฐบาลสวิตยังไม่แก้ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้ดีเพียงพอและถือเป็นการละเมิดสิทธิประชาชน

คำตัดสินของศาลสิทธิมนุษยชนแห่งยุโรปในเมืองสตาร์สบูร์ก ประเทศฝรั่งเศส พิพากษาว่า รัฐบาลสวิตเซอร์แลนด์ล้มเหลวในการปฏิบัติตามหน้าที่ภายใต้ข้อตกลงเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ นโยบายในการรับมือในเรื่องนี้มีช่องว่างร้ายแรงหลายอย่าง รวมถึงล้มเหลวในการลดปริมาณก๊าซเรือนกระจก

กลุ่มหญิงสูงวัยผู้ยื่นฟ้องคดีในครั้งนี้ เรียกตัวเองว่า ‘กลุ่มสตรีอาวุโสเพื่อการปกป้องสภาพอากาศ’ (Senior Women for Climate Protection) มีสมาชิกมากกว่า 2,000 คน โดยพวกเธอยื่นฟ้องร้องต่อศาลสิทธมนุษยชนแห่งยุโรป ตั้งแต่เมื่อ 9 ปีที่แล้ว เพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลสวิตปกป้องสุขภาพของสตรีจากปัญหาโลกร้อนที่รุนแรงมากขึ้น

กลุ่มสตรีอาวุโส อ้างเหตุผลว่า อายุและเพศของพวกเธอถือเป็นกลุ่มเปราะบางเป็นพิเศษที่ได้รับผลกระทบจากคลื่นความร้อนที่รุนแรงขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งทำให้พวกเธอไม่สามารถออกจากบ้านได้ รวมทั้งมีปัญหาสุขภาพที่เกิดคลื่นความร้อน

สำหรับคำตัดสินของศาลยุโรปครั้งนี้ถือเป็นคดีประวัติศาสตร์และจะเป็นบรรทัดฐานสำหรับสมาชิกของสหภาพยุโรป 46 ประเทศ รวมถึงสหราชอาณาจักรที่จะต้องยกระดับความพยายามในการดำเนินงานในการแก้ไขภาวะโลกร้อน

อ้างอิง:
7 Jul 2024. Ecuador court rules pollution violates rights of a river running through capital. The Guardian
9 Apr 2024. European court rules human rights violated by climate inaction. BBC.

เครดิตภาพ: La Hora

Copyright @2021 – All Right Reserved.