News Update

  • ค้นพบปูชนิดใหม่ของโลก ที่มีชื่อภาษาไทยว่า “ปูมดแดง อาจารย์ซุกรี” (Phricotelphusa sukreei) ซึ่งเป็นการตั้งชื่อเพื่อเป็นเกียรติแก่อดีตคณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.อ.

  • สถานการณ์น้ำท่วม จ.อุบลราชธานี ได้รับผลกระทบรุนแรงมากที่สุดในรอบ 43 ปี โดยระดับน้ำท่วมสูงกว่าเมื่อปี 2562 พื้นที่เกษตรถูกน้ำท่วมครอบคลุม 19 อำเภอ บ้านเรือนจมน้ำ 9 อำเภอ โดยเฉพาะ อ.เมือง และ อ.วารินชำราบ ได้รับผลกระทบมากที่สุด ประชาชนเดือดร้อนแล้วกว่า 46,000 คน

  • แจ้งเตือน 5 จังหวัด ประกอบด้วย ลพบุรี สระบุรี พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี และนนทบุรี โดยเฉพาะประชาชนที่อยู่ริมน้ำให้เตรียมรับมือระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นตั้งแต่วันที่ 8 ต.ค. เป็นต้นไป

  • น้ำเหนือเพิ่ม ฝนเติม ทะเลหนุน กทม. ขอความร่วมมือให้หน่วยงานต่างๆ แจ้งพนักงานทำงานอยู่กับบ้านหรือ work from home ในช่วงวันที่ 5-7 ต.ค. 2565 นี้

  • นักวิจัยระดับนานาชาติได้ออกแบบและสร้างแมลงสาบไซบอร์กหรือแมลงหุ่นยนต์ที่มีลักษณะ “ครึ่งแมลงครึ่งจักรกล” สามารถควบคุมจากระยะไกล โดยอุปกรณ์ไร้สายขนาดเล็ก ขับเคลื่อนด้วยแบตเตอรี่ที่ชาร์จไฟจากพลังงานแสงอาทิตย์ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในอยู่บนลำตัวถูกออกแบบอย่างบางเฉียบและใช้วัสดุที่ยืดหยุ่นทำให้แมลงหุ่นยนต์สามารถเคลื่อนที่ได้อย่างอิสระ โดยหน้าที่ของมันก็คือช่วยตรวจสอบพื้นที่อันตราย หรือตรวจสอบสภาพแวดล้อม แมลงสาบหุ่นยนต์นี้ใช้งานได้จริง และทำหน้าที่ได้ยาวนานเพราะมีแผงโซลาร์เซลล์ในตัวจึงสามารถชาร์จแบตเตอรี่ได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งทีมวิจัยได้พัฒนากระเป๋าเป้สะพายหลังแบบพิเศษที่บางเฉียบ โดยที่แมลงสามารถเคลื่อนไหวตามธรรมชาติ เคนจิโร ฟุกุดะ (Kenjiro Fukuda), RIKEN CPR ทีมงานทำการทดลองกับแมลงสาบมาดากัสการ์ซึ่งมีความยาวประมาณ 6 ซม. พวกเขาติดโมดูลควบคุมขาแบบไร้สายและแบตเตอรี่ลิเธียมโพลีเมอร์ไว้ที่บริเวณทรวงอก โดยโมดูลเซลล์แสงอาทิตย์ออร์ที่ติดตั้งบนร่างกายให้กำลังไฟฟ้า 17.2 MW ข้อมูลและภาพ : “Robobug: a rechargeable, …

  • กรุงเทพฯ จะท่วมหรือไม่ขึ้นอยู่ที่ 3 ปัจจัย คือ น้ำเหนือ น้ำฝน และน้ำทะเลหนุน ขณะนี้ 2 ปัจจัยแรกถือเป็นความเสี่ยง เนื่องจากแนวโน้มการระบายน้ำเหนือเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

Copyright @2021 – All Right Reserved.