News Update

  • บิลาล อาเหม็ด ครูสอนคณิตศาสตร์ชาวอินเดีย ประกอบรถยนต์หรูขับเคลื่อนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์โดยใช้แผงโซลาร์เซลล์ติดรอบพื้นผวรถยนต์

  • 24 ก.พ.2566 นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ หัวหน้าพรรคก้าวไกล เปิดนโยบาย ‘สิ่งแวดล้อมไทยก้าวหน้า’ ด้วยการยืนแถลงกลางน้ำชุมชนปากคลองรังสิต ปทุมธานี เพื่อแสดงให้เห็นว่าปัญหาโลกร้อนเป็นเรื่องใกล้ตัวมากกว่าที่คิด รูปแบบการแถลงเชิงสัญลักษณ์นี้ ได้รับแรงบันดาลใจมาจากการกล่าวถ้อยแถลงของรัฐมนตรีการต่างประเทศ ของประเทศตูวาลู ในการประชุมสมัชชาประเทศภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (COP 26) จากตูวาลูประเทศเกาะเล็กๆ ที่ได้รับผลกระทบโลกร้อนเสี่ยงจมไร้ซึ่งแผ่นดินอาศัย สู่คลองรังสิตที่ปัจจุบันน้ำท่วม 5-6 เดือนต่อปี มากกว่าอดีตที่ท่วมเพียงน้ำท่วม 2-3 เดือนต่อปี สอดคล้องกับข้อมูลภาพรวมของประเทศ เมื่อปี 2549 พื้นที่น้ำท่วมซ้ำซากมี 10 ล้านไร่ …

  • ปิดโหวตภาพถ่ายสัตว์ป่าประจำปี 2023 สำหรับรางวัล People’s Choice Award ที่จัดขึ้นโดยพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ธรรมชาติในลอนดอน สหราชอาณาจักร ซึ่งรางวัลชนะเลิศครองใจเสียงโหวตได้แก่ภาพเสือดาวหิมะบนเทือกเขาหิมาลัยของอินเดีย (Panthera uncia) ถ่ายโดย ซัสชา ฟอนเซกา ในช่วง 20 ปีที่ผ่านมาจำนวนเสือดาวหิมะลดลงกว่า 20 เปอร์เซ็นต์จากการสูญเสียถิ่นที่อยู่อาศัยเนื่องจากสภาพภูมิอากาศและถูกคุกคามจากการรล่าของมนุษย์  4 ภาพที่มีคะแนนโหวตรองลงมา ได้แก่ ภาพที่ลูกลิงยังเกาะแม่ของมันอยู่หลังจากถูกเสือดาวฆ่า ภาพลูกหมีขั้วโลกที่วิ่งเล่นอยู่ในทุ่งดอกไม้ ภาพคู่รักสุนัขจิ้งจอกแดง และภาพสิงโตตัวผู้ขณะพักผ่อน ซัสชา ช่างภาพผู้ชนะเลิศรางวัล People’s Choice …

  • แม้รัฐบาลฝรั่งเศสจะขึ้นค่าไฟ แต่หมู่บ้านเล็กๆ ทางตะวันออกเฉียงเหนือของฝรั่งเศสกลับได้รับผลกระทบเพียงเล็กน้อยหลังเทศบาลหันมาใช้พลังงานหมุนเวียน

  • ผลการวิจัยพบว่าการสัมผัส PM2.5 ในระยะยาว ส่งผลให้เกิดภาวะความดันโลหิตสูงในทุกช่วงอายุของกลุ่มศึกษา โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กผู้หญิง 

  • ประธานศูนย์แก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ ประกาศปิดพื้นที่ป่าอนุรักษ์หรืออุทยานแห่งชาติที่มีจุดความร้อนสูงสุดและเสี่ยงเกิดไฟป่ารุนแรง 8 แห่งในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ

Copyright @2021 – All Right Reserved.