News Update

  • ผลวิจัยองค์กรระหว่างประเทศพบว่า “โคคา-โคล่า” เป็นแบรนด์สินค้าที่ก่อมลภาวะพลาสติกสูงที่สุดในโลก คิดเป็นสัดส่วนสูงถึง 11% รองลงมาคือ เป๊ปซี่โค สัดส่วน 5% ตามมาด้วยเนสท์เล่ และดานอน สัดส่วน 3% เท่ากัน โดยยังมีอีก 13 บริษัทจากผู้ผลิตอาหาร เครื่องดื่ม และยาสูบ ก่อมลพิษพลาสติกในสัดส่วนมากกว่า 1% ของทั้งหมด ในขณะที่ไทยยังคงรั้งอันดับ 5 ประเทศที่ทิ้งขยะพลาสติกลงทะเลมากที่สุด

  • องค์การบริหารมหาสมุทรและบรรยากาศแห่งชาติของสหรัฐอเมริกา (NOAA) ประกาศอย่างเป็นทางการว่า ปรากฎการณ์ปะการังฟอกขาวครั้งใหญ่ของโลกกำลังเริ่มขึ้นแล้ว นับเป็นครั้งที่ 4 ในช่วงสามทศวรรษที่ผ่านมา ปรากฎการณ์นี้จะส่งผลกระทบร้ายแรงต่อสิ่งมีชีวิตในทะเล รวมถึงผู้คนและเศรษฐกิจที่พึ่งพาแนวปะการัง ปัจจัยกระตุ้นปรากฎการณ์นี้หนีไม่พ้น ‘สภาวะโลกเดือด’

  • ไข่เต่ามะเฟือง จำนวน 120 ฟอง หลังจากแม่เต่าขึ้นมาวางไข่ไว้ เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 ซึ่งตรงกับวันวาเลนไทน์ ณ บริเวณหาดไม้ขาว อ.ถลาง จ.ภูเก็ต ไม่ได้รับการผสมทำให้ไม่มีลูกเต่าเกิดแม้แต่ตัวเดียว ​อาจารย์บอกว่า สาเหตุมาจากอุณหภูมิที่เพิ่มสูงขึ้น

  • คณะนักวิทยาศาสตร์ของจีนพบว่าพฤติกรรม ‘การกะพริบตา’ ซึ่งมีสมมติฐานว่าเป็นการส่งสัญญาณประเภทหนึ่งที่มักพบได้ในสัตว์กลุ่มไพรเมต (primate) เช่นมนุษย์และลิง ยังสามารถพบได้ในกบตัวเมียซึ่งเป็นสัตว์นอกตระกูลไพรเมต

  • สถานการณ์ไฟป่าและฝุ่น PM2.5 ในหลายจังหวัดภาคเหนือตอนบนรุนแรงจนทำให้ประชาชนตกอยู่ภาวะอันตราย โดยเฉพาะเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2567 เว็บไซต์ iqair.com รายงานคุณภาพอากาศและจัดอันดับเมืองที่มีมลพิษทั่วโลกว่า จ.เชียงใหม่ เป็นเมืองติดอันดับที่ 1 ของโลก ค่าฝุ่นแตะระดับ 240 AQI US ซึ่งคุณภาพอากาศแย่มากที่สุดและมีผลกระทบอย่างรุนแรง เชียงใหม่จึงกลายเป็นเมืองที่ติดอันดับ 1 ของโลกต่อเนื่องเป็นวันที่สอง หลังจากเมื่อวันที่ 15 มีนาคม ตรวจวัดค่าฝุ่นได้ 130.9 ซึ่งมีผลกระทบต่อสุขภาพอย่างรุนแรง ล่าสุดเมื่อวันที่ …

  • กรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ ในช่วงวันที่ 6 – 7 มี.ค. 67 ความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบน ลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณดังกล่าวมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน

Copyright @2021 – All Right Reserved.