POLLUTION

  • กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จัดตั้งกองอำนวยการควบคุมไฟป่าขึ้นใหม่จำนวน 16 แห่ง เพื่อเตรียมรับมือสถานการณ์ปัญหาไฟป่าประจำปี 2565 ซึ่งเป็นปัญหาซ้ำซากที่เกิดขึ้นทุกปีเมื่อเข้าสู่ช่วงฤดูแล้ง ผลกระทบจากการเกิดไฟป่านอกจากสร้างความเสียหายให้แก่ผืนป่าโดยตรงแล้ว ยังส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมโดยทั่วไป โดยเฉพาะปัญหาหมอกควันจากไฟป่าได้สร้างความเสียหายด้านสุขภาพของประชาชน ส่งผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจ การท่องเที่ยวในพื้นที่ ซึ่งกรมอุทยานฯ จึงได้จัดตั้งกองอำนวยการควบคุมไฟป่าเพื่อดูแลพื้นที่ป่าอนุรักษ์ที่สำคัญ และพื้นที่ที่มีความสำคัญเป็นพิเศษ จำนวน 16 แห่ง ทั่วประเทศ ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 20 มกราคมที่ผ่านมา ได้มีการนำร่องเปิดกองอำนวยการควบคุมไฟป่าห้วยขาแข้ง ณ สถานีควบคุมไฟป่าห้วยขาแข้ง อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี …

  • เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2565 เครือข่ายอากาศสะอาดนำโดย รศ.ดร.คนึงนิจ ศรีบัวเอี่ยม หัวหน้าทีมกฎหมายเครือข่ายอากาศสะอาดและอาจารย์นิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้เข้ายื่นรายชื่อประชาชนจำนวน 26,500 รายชื่อถึงนายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร เพื่อผลักดันร่าง พ.ร.บ.กำกับดูแลการจัดการอากาศสะอาดเพื่อสุขภาพแบบบูรณาการ พ.ศ. ….หรือเรียกย่อ ๆ ว่าร่างกฎหมายอากาศสะอาด ทั้งนี้ มี น.ส.ผ่องศรี ธาราภูมิ ผู้เชี่ยวชาญประจำตัวประธานสภาผู้แทนราษฎร เป็นผู้รับหนังสือ โดยนายชวนได้เปิดโอกาสให้ตัวแทนเครือข่ายอากาศสะอาดได้เข้าพบที่ห้องรับรองด้วย สำหรับร่างกฎหมายฉบับนี้มีทั้งหมด 124 มาตรา …

  • รู้หรือไม่ว่า การก่อสร้างเป็นหนึ่งในสาเหตุที่ใหญ่ที่สุดของวิกฤตสภาพภูมิอากาศทั่วโลก โดยมีส่วนทำให้เกิดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากกว่า 23% ของโลก อีกทั้งวัสดุก่อสร้าง และภาคการก่อสร้างยังมีส่วนในการบริโภคอุปโภคทรัพยากรทั่วโลกมากกว่า 30% C40 Cities เป็นกลุ่มเมือง 97 แห่งทั่วโลกที่มุ่งเน้นการต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และขับเคลื่อนการดำเนินการในเมืองเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และความเสี่ยงจากสภาพอากาศ เพื่อสุขภาพ ความเป็นอยู่ที่ดี และเศรษฐกิจที่รุ่งเรืองของชาวเมือง โดยหนึ่งในนั้นมีกรุงเทพมหานครร่วมอยู่ด้วย เมืองในกลุ่ม C40 Cities พยายามผลักดันแนวทางใหม่ ๆ ในกาลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกผ่านการวางผังเมือง และการออกแบบอาคาร เพราะมีข้อมูลระบุว่า การปล่อยมลพิษจากอาคารและอุตสาหกรรมการก่อสร้างกำลังเพิ่มขึ้น และรายงานคาดการณ์ว่าจะเพิ่มขึ้น 37% …

Copyright @2021 – All Right Reserved.