POLLUTION

  • รายงานระบุเครื่องฟอกอากาศที่ใช้แผ่นกรอง HEPA สามารถปรับคุณภาพอากาศในที่ร่มให้ดีขึ้นได้ 30-74% ในช่วงที่ควันไฟป่าปกคลุมหลายพื้นที่ของออสเตรเลีย

  • การนำวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร หรือชีวมวลที่เป็นสาเหตุหนึ่งของฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน หรือฝุ่น PM2.5 มาแปลงเป็นเชื้อเพลิงเพื่อสร้างพลังงานจะเป็นทางออกหนึ่งในการแก้ปัญหามลพิษอากาศซึ่งเกิดขึ้นในทุกปี
    การผลิตพลังงานจากชีวมวล ผ่านเครื่องยนต์เก่าเหลือทิ้งมาพัฒนาเป็นเครื่องต้นกำลัง นับเป็นการสร้างนวัตกรรมสำหรับการแก้ปัญหา “วิกฤตฝุ่นควัน” เพื่อช่วยกันสร้างอากาศที่ดีสำหรับทุกคน

  • ศาลปกครองเชียงใหม่ชี้นายกรัฐมนตรีและคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ละเลยหน้าที่แก้ปัญหา PM 2.5 หรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร

  • ทางการจีนบุกจับเจ้าของร้านอาหารเหตุละเมิดกฎหมายกินอาหารทิ้งขว้าง หลังพบประกาศเชิญชวนแข่งกินเกี๊ยว 108  ชิ้น ทางการท้องถิ่นเมืองอี๋ปิน มณฑลเสฉวน ของสาธารณรัฐประชาชนจีน เข้าบุกจับเจ้าของร้านแห่งหนึ่ง เหตุละเมิดกฎหมายว่าด้วยเรื่องเศษอาหารหลังพบประกาศเชิญชวนลูกค้าแข่งกินเกี๊ยว 108  ชิ้น ผู้เข้าแข่งขันคนใดกินได้เร็วที่สุดจะได้ทานอหารฟรีที่ร้าน กฎหมายว่าด้วยเรื่องเศษอาหารของจีนมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน 2564 วัตถุประสงค์คือลดการลดปริมาณอาหารเนื่องจากการใช้และบริโภคอย่างไม่สมเหตุสมผล กฎหมายนี้มุ่งคุ้มครองความมั่นคงด้านอาหารของประเทศตอบสนองต่อข้อเรียกร้องของประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ที่ต้องการให้ประชาชนตระหนักมากขึ้น และพุ่งเป้าหมายไปที่ร้านอาหารเป็นหลัก เนื่องจากเป็นแหล่งขยะอาหารที่ใหญ่ที่สุดในจีน ประการแรกคือ ห้ามมีของเหลือจากอาหารมากเกินความจำเป็น เพื่อป้องกันทางร้านจัดอาหารฟุ่มเฟื่อนเพื่อสร้างความประทับใจให้ลูกค้า ในขณะเดียวกันทางร้านอาหารมีสิทธิ์เรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากลูกค้าในกรณีที่มีอาหารเหลือจากการรับประทานตามความเหมาะสมเป็นเพื่อป้องกันการสั่งอาหารเกินความจำเป็น ซึ่งทางร้านสามารถกำหนดค่าธรรมเนียมได้เอง แต่ต้องแสดงให้ผู้บริโภคเห็นอย่างชัดเจน ประการที่สอง ผู้ให้บริการจัดเลี้ยงต้องสร้างความตระหนักรู้ให้ลูกค้าเข้าใจถึงการบริโภคอย่างคุ้มค่าและพอดี …

  • โฆษกรัฐบาลย้ำ ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ‘การจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว พ.ศ. 2566’ บังคับใช้ 1 พ.ย. ยึดหลักผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่าย กำหนดความรับผิดตั้งแต่ต้นทางโรงงานผู้ก่อกำเนิด ไปจนกว่าของเสียจะได้รับการจัดการแล้วเสร็จ วันที่ 2 ก.ค. 2566 นายอนุชา บูรพชัยศรี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ออกมาย้ำประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว พ.ศ. 2566 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2566 ซึ่งประกาศนี้ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ …

  • อิสราเอลพัฒนาครีมกันแดดตัวแรกของโลกที่ไม่เพียงไม่เพียงแต่ปกป้องผิวจากรังสียูวี แต่ยังให้อาหารและบำรุงปะการังที่ใกล้สูญพันธุ์แนวปะการัง

Copyright @2021 – All Right Reserved.