‘บาเลนเซีย’ ติดตั้งโซลาร์เซลล์บนสุสาน ผลิตไฟได้ 440,000 กิโลวัตต์

by Chetbakers

“บาเลนเซีย” เมืองบนชายฝั่งตะวันออกของสเปน ติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ 6,658 แผงในสุสานท้องถิ่น ซี่งจะผลิตไฟฟ้าได้มากกว่า 440,000 กิโลวัตต์ต่อปี ลดคาร์บอนไดออกไซด์ได้มากกว่า 140 ตันต่อปี


“บาเลนเซีย” ริเริ่มโครงการติดตั้งโซลาร์เซลล์หรือพลังงานแสงอาทิตย์บนสุสานในเมือง เพื่อผลิตพลังงานหมุนเวียน โครงการนี้ถูกเรียกว่า RIP ซึ่งย่อมาจาก Requiem in Power โดยได้เปิดตัวการติดตั้งแผงเซลล์แสงอาทิตย์ชุดแรกในเดือน มิ.ย.นี้ จำนวน 810 สุสาน โดยสุสานเหล่านี้ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของเมือง ซึ่งอยู่ต่ำกว่าระดับน้ำทะเล 0-6 เมตร

บาเลนเซียตั้งเป้าที่จะติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์หลายพันแผงในสุสานทั่วเมือง และมีจุดมุ่งหมายในการริเริ่มอันทะเยอทะยานที่จะกลายเป็นฟาร์มโซลาร์ในเมืองที่ใหญ่ที่สุดในสเปน โดยวางแผนจะติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ 6,658 แผง ซี่งจะผลิตไฟฟ้ารวมได้มากกว่า 440,000 กิโลวัตต์ต่อปี และสามารถช่วยลดคาร์บอนไดออกไซด์ได้มากกว่า 140 ตันต่อปี

พลังงานส่วนใหญ่จะใช้เพื่อจ่ายไฟให้กับอาคารในเขตเทศบาล แต่ร้อยละ 25 จะจ่ายไฟให้กับครัวเรือนที่เปราะบาง 1,000 ครัวเรือนด้วย โดยภายในปี 2025 หลังคาพลังงานแสงอาทิตย์ขนาด 1.3 เมกะวัตต์จะครอบคลุมสุสานและจ่ายไฟฟ้าให้กับผู้อยู่อาศัยในชุมชนได้ 4,000 คน

เครดิตภาพ: Moritz Kindler

Copyright @2021 – All Right Reserved.