ฉันทามติ COP15 ปกป้อง 30% ผืนดินและทะเลโลก

by IGreen Editor

ในการประชุมใหญ่พิเศษที่เริ่มขึ้นในเย็นวันอาทิตย์ที่ผ่านมาและกินเวลานานกว่าเจ็ดชั่วโมง จนได้ข้อตกลงขั้นสุดท้าย ในเวลาประมาณ 03.30 น. ตามเวลาท้องถิ่นของวันจันทร์ 

ผู้แทนแต่ละประเทศที่เข้าร่วมได้สร้างฉันทามติข้อตกลงในการปกป้อง 30% ของผืนดินและทะเลของโลกภายในสิ้นทศวรรษนี้ หรือที่เรียกอย่างไม่เป็นทางการก่อนหน้านี้ว่า 30 ต่อ 30

การอนุรักษ์และการจัดการผืนดิน ผืนน้ำ พื้นที่ชายฝั่งทะเล และมหาสมุทรของโลกนั้นต้องเกิดขึนและเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ อย่างน้อย 30% 

มีการจัดลำดับความสำคัญของระบบพื้นที่คุ้มครองและพื้นที่อนุรักษ์อย่างดีและเท่าเทียม โดยตระหนักถึงดินแดนและวิถีชีวิตเดิมของชนพื้นเมือง

และในข้อตกลงขั้นสุดท้าย ประเทศต่างๆ ตัดสินใจจัดตั้งกองทุนใหม่ภายใต้กลไกการจัดหาเงินทุนเพื่อความหลากหลายทางชีวภาพภายใต้กองทุนสิ่งแวดล้อมโลกของ UN ให้ได้อย่างน้อย 20,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปีภายในปี 2025 และอย่างน้อย 30,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปี ภายในปี 2030

ข้อตกลงดังกล่าวมีขึ้นหลังจากคำเตือนทางวิทยาศาสตร์ว่ากว่าหนึ่งล้านสปีชีส์อาจหายไปภายในสิ้นศตวรรษนี้หากไม่ปกป้อง และมนุษย์เป็นต้นเหตุของเหตุการณ์ที่จะนำไปสู่การสูญพันธุ์ครั้งใหญ่ครั้งที่ 6 ของโลก ซึ่งเป็นการสูญเสียชีวิตครั้งใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่ยุคไดโนเสาร์

อย่างไรก็ตาม คณะผู้แทนของแอฟริกาบางคนกล่าวว่าพวกเขายังไม่พอใจกับการจัดตั้งกองทุนที่ไม่แยกออกมาจากกองทุนสิ่งแวดล้อมเดิมที่มีอยู่แล้ว

ที่มา:

Dec19,2022, “Cop15: historic deal struck to halt biodiversity loss by 2030.” The Guardian

Dec19,2022, “COP15: NATIONS ADOPT FOUR GOALS, 23 TARGETS FOR 2030 IN LANDMARK UN BIODIVERSITY AGREEMENT” Convention on Biological Diversity

Copyright @2021 – All Right Reserved.