แต่ละปีเต่าทะเลถูกล่า 44,000 ตัว
มีการค้าขายในตลาดมืดคึกคัก
เต่าตะนุ – เต่ากระเป็นเหยื่อมากสุด

by Admin

ในการศึกษาใหม่ที่ตีพิมพ์ใน Global Change Biology นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยแห่งรัฐแอริโซนาประเมินว่า ระหว่างปี 2533 ถึง 2563 เต่าทะเลมากกว่า 1.1 ล้านตัวถูกฆ่าตายและในหลายกรณีถูกล่าเพื่อการค้า เฉลี่ยในแต่ละปีมีเต่าทะเลถูกทำร้าย 44,000 ตัว ใน 65 ประเทศ

ภาพจาก : B.navez / wikipedia.org

ตลอดระยะเวลาการศึกษา 30 ปี เต่าทะเลที่ถูกล่าถึง 95% มาจากสองสายพันธุ์ ได้แก่ เต่าตะนุ และเต่ากระ ซึ่งทั้งสองชนิดนี้อยู่ภายใต้พระราชบัญญัติสัตว์ใกล้สูญพันธุ์ของสหรัฐอเมริกา ขณะที่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และมาดากัสการ์กลายเป็นแหล่งการค้าเต่าทะเลผิดกฎหมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเต่ากระที่ใกล้สูญพันธุ์อย่างยิ่ง มีการค้ากระดองเต่าสวยงาม

ภัยคุกคามที่ร้ายแรงที่สุดประการหนึ่งต่อความหลากหลายทางชีวภาพของสัตว์ป่า นอกเหนือจากวิกฤตสภาพภูมิอากาศคือ การฆ่าและลักลอบค้าสัตว์และพืชอย่างผิดกฎหมาย แม้จะมีกฎหมายป้องกันการค้าสัตว์ป่า แต่ตลาดมืดเหล่านี้ก็ยังทำกำไรอย่างมหาศาล

อย่างไรก็ตาม จากการศึกษาของนักวิจัยมีความประหลาดเล็กน้อยที่การล่าเต่าทะเลเป็นจำนวนมากนั้นลดลงประมาณ 28% ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา เคย์ลา เบอร์เกอร์หนึ่งในทีมนักวิจัยกล่าวว่า “การลดลงในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาอาจเนื่องมาจากกฎหมายคุ้มครองที่เพิ่มขึ้นและความพยายามในการอนุรักษ์ที่เพิ่มขึ้น ควบคู่ไปกับการรับรู้ถึงปัญหาที่เพิ่มขึ้นหรือการเปลี่ยนแปลงบรรทัดฐานและประเพณีในท้องถิ่น”

ข้อมูลจาก:
“ASU study: More than 1.1 million sea turtles poached over last three decades”. (NEWS RELEASE 7-SEP-2022). ARIZONA STATE UNIVERSITY

Copyright @2021 – All Right Reserved.