น้ำค้างแข็ง ฝนตกหนักและภัยแล้ง ฉุดผลผลิตไวน์ทั่วโลกวูบ

by Admin

องค์กรไวน์และไวน์ระหว่างประเทศ หรือ International Organization of vine and wine (OIV) ชี้ให้เห็นว่าแนวโน้มการผลิตไวน์ทั่วโลกนั้นลดลงประมาณ 7% เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว และน้อยที่สุดตั้งแต่ปี 1961โดยมีสาเหตุเกิดจากสภาพอากาศที่เลวร้าย มีสภาวะน้ำค้างแข็ง ฝนตกหนักและภัยแล้ง

การวิเคราะห์นี้อ้างอิงมาจากข้อมูลประเทศต่างๆ ซึ่งคิดเป็น 94% ของการผลิตเครื่องดื่มทั่วโลกที่มีมาอย่างยาวนาน ซึ่งเกือบทุกประเทศในสหภาพยุโรปที่สามารถผลิตไวน์ได้มากกว่า 60% ในโลก กลับมีผลผลิตที่ลดลง สาเหตุมาจากการเกิดฝนและพายุ รวมถึงภัยแล้งในบางประเทศ

ขณะที่การผลิตไวน์ในประเทศสเปนลดลง 14% และในประเทศอิตาลีลดลง 12% เกิดจากสภาพอากาศที่แห้งแล้งทำให้การเก็บเกี่ยวองุ่นลดลง ซึ่งทำให้ประเทศอิตาลีเสียตำแหน่งผู้ผลิตไวน์รายใหญ่ของโลกเป็นครั้งแรกในรอบ 9 ปี

สำหรับฝั่งประเทศซีกโลกใต้ได้รับผลกระทบเป็นพิเศษ ชีลีซึ่งเป็นผู้ผลิตรายใหญ่ในฝั่งซีกโลกใต้ กลับมีผลผลิตที่ลดลงถึง 20% เช่นเดียวกับประเทศออสเตรเลียที่ผลผลิตลดลงหนึ่งในสี่หากเทียบกับปีที่แล้ว

แต่อย่างไรก็ตาม ทาง OIV ได้ตั้งข้อสังเกตว่า อุปสงค์ทั่วโลกนั้นได้ลดลง อาจจะทำให้ตลาดไวน์โดยรวมยังคงสมดุลอยู่โดยที่ราคานั้นไม่ตกต่ำ แม้การผลิตไวน์ทั่วโลกจะลดลงก็ตาม

อ้างอิง:

Nov. 8 2023. Global wine production falls to 62-year low in 2023. BBC

Copyright @2021 – All Right Reserved.