กทม.ยุคชัชชาติจ่อรื้อปัญหา
‘แยกขยะแล้วไปเทกองรวมกัน’

by IGreen Editor

นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยภายหลังหารือร่างแผนปฏิบัติการพัฒนาระบบจัดการมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดของ กทม. ร่วมกับ 30 องค์กร นำโดย ดร.สุจิตรา วาสนาดำรงดี สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยผู้ว่าฯ กทม.ระบุว่า ผลจากการหารือแผนและรายละเอียดมีหลักใหญ่ที่ต้องทำ ดังนี้

  1. กทม. และเอกชนเป็นเนื้อเดียวกันในการบริหารจัดการขยะในกรุงเทพฯ เพื่อให้เกิดการดูแลที่ยั่งยืนในอนาคต
  2. ทุกภาคส่วนเห็นตรงกันว่า การแยกขยะอินทรีย์ออก หรือขยะเปียกออกจากขยะแห้งจะทำให้ขยะที่เหลือมีมูลค่า สามารถนำมารีไซเคิลได้ง่าย ซึ่งต้องร่วมกันทั้งระบบ กทม.ต้องมีระบบขนถ่ายและการจัดเก็บที่เหมาะสมด้วย แนวคิดนี้จะนำร่องในบางพื้นที่ หรือบางโซนก่อน เพื่อทดสอบระบบและขยายผลต่อไป
  3. ลดการกำเนิดขยะที่ต้นทาง โดยให้ความรู้เกี่ยวกับการ Reduce Reuse Recycle เพื่อให้เกิดการนำมาทำอย่างเป็นรูปธรรม
  4. ข้อมูลความโปร่งใสเป็นสิ่งสำคัญ การจัดการขยะที่ต้นทาง และปลายทางเป็นอย่างไร กทม.ต้องเปิดเผย เพื่อให้ประชาชนทราบว่ากระบวนการทั้งระบบเป็นอย่างไร งบประมาณ ต้นทุน จำนวนขยะ ซึ่งหากเรามีข้อมูลที่ชัดเจน ทุกคนจะเห็นโจทย์ และสามารถหาคำตอบทั้งระบบร่วมกัน เครือข่ายจะแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบตามรายละเอียดของ Action Plan เพื่อให้ผลการชัดเจน

“รายละเอียดหลายส่วนสามารถเริ่มได้เลย ตั้งแต่การให้ความรู้ จัดเป็นหลักสูตรที่อยู่ในโรงเรียน กทม. หรืออาจจะเริ่มจากหน่วยงานใน กทม. ก่อน ทั้งการลดขยะ แยกขยะ การนำขยะอินทรีย์มาทำปุ๋ย หลายโครงการไม่ได้ใช้งบประมาณ แต่ที่ผ่านมาเราเน้นที่ปลายทางมาก ทั้งการฝังกลบหรือการเผา แต่พอเป็นต้นทางไม่มีการจัดการที่มีประสิทธิภาพ ทำให้เกิดปัญหาเรื่องการนำกลับไปใช้ใหม่

“ครั้งนี้ถือเป็นมิติที่ดี ถ้าเอกชนไม่ร่วมมือกับเราไม่มีทางสำเร็จได้ หรือไม่ไว้ใจ กทม. เมื่อแยกขยะแล้ว กทม.จะนำไปรวมอีก ภาคเอกชนก็จะไม่ทำ ที่ผ่านมาเราใช้เงินจำนวนมากในการบริหารจัดการขยะ และคำตอบปัจจุบันยังไม่ยั่งยืน ความร่วมมือจะทำให้ทุกอย่างยั่งยืนมากขึ้น” นายชัชชาติ กล่าว

ทั้งนี้ ภายหลังการหารือ โครงการมือวิเศษกรุงเทพได้ส่งมอบชุดสะท้อนแสงเพื่อความปลอดภัยให้ผู้ว่าฯ กทม. เพื่อส่งมอบต่อให้พนักงานรักษาความสะอาด นำร่อง 100 ชุด โดยเป็นชุดที่ผลิตจากกระบวนการรีไซเคิลขวดพลาสติก

#ชัชชาติสิทธิพันธุ์ #กรุงเทพเมืองน่าอยู่สำหรับทุกคน

Copyright @2021 – All Right Reserved.