ชัชชาติ’ สั่งเร่งลอกคลองในกรุงเทพฯ
เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ
แก้ปัญหาน้ำท่วม เผยคลองบางซื่อไม่ได้ขุดลอกมา 13 ปี

by Admin

‘ชัชชาติ’ สั่งเร่งลอกคลองในกรุงเทพฯ เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำแก้ปัญหาน้ำท่วม เผยคลองบางซื่อไม่ได้ขุดลอกมา 13 ปี

นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าฯ กรุงเทพมหานคร (กทม.) ลงพื้นที่ตรวจระบบระบายน้ำที่สถานีสูบน้ำคลองบางซื่อ เมื่อวันที่ 29 ก.ค. 2565 ซึ่งเป็นประตูระบายน้ำลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา โดยนายชัชชาติ ระบุว่า ระบบระบายน้ำหลักคือระบบคลองและอุโมงค์ระบายน้ำ แต่หัวใจหลักๆการระบายน้ำทั้งฝั่งตะวันตกและตะวันออก คือ ตัวคลองเพราะอุโมงค์ 4 โครงการมีแค่ 20 กม. รับน้ำได้ 200 ลบ.ม.ต่อวินาที โดยกทมงต้องระบายน้ำ 2,000 ลบ.ม.ต่อวินาที

ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าฯ กทม. ลงพื้นที่ตรวจสถานีสูบน้ำคลองบางซื่อ

หลักการคือน้ำระบายมาตามคลองและมาถึงประตูระบายน้ำซึ่งมีประตูกั้นที่แม่น้ำเจ้าพระยาและต้องสูบออก คลองย่อยก็มาคลองหลัก ๆ ก็สูบออกแม่น้ำเจ้าพระยา ยุทธศาสตร์คือต้องเพิ่มประสิทธิภาพคลอง จะทำแต่อุโมงไม่ได้เพราะรับน้ำได้เป็นจุดๆ

สำหรับคลองบางซื่อเป็นตัวหลักที่รับน้ำจากคลองเปรมประชากร และคลองลาดพร้าว แต่คลองบางซื่อไม่ได้ขุดมา 13 ปี ท้องคลองตื้น และทำให้พร่องน้ำได้ไม่เต็มที่ จึงต้องลอกคลองให้กินน้ำได้ลึกขึ้นโดยต้องทำไปด้วยกันคือการทำเขื่อนป้องกันดินสไลด์และเร่งขุดลอก

โดยเฉพาะบริเวณหน้าประตูระบายน้ำอาจจะให้ลูก 5 เมตร เพื่อให้เป็นแก้มลิงหน้าสถานีทำให้การดูดง่ายขึ้น ฉะนั้นการปรรับปรุงประสิทธิภาพคลองต้องเร่งทำซึ่งใช้งบไม่มากเหมือนอุโมงค์ระบายน้ำ

นายชัชชาติ กล่าวว่า สถานีสูบน้ำคลองบางซื่อมีปั๊มน้ำ 17 ตัว สูบน้ำตัวละ 3 ลบ.ม.ต่อวินาที อุโมงค์บางซื่อสูบน้ำ 60 ลบ.ม.ต่อวินาที ปั๊มน้ำจาก 17 ตัว เพิ่งเปลี่ยนตัวใหม่ไป 5 ตัว ที่เหลือใช้งานมาแล้ว 15 ปี ซึ่งประสิทธิภาพลดน้อยลง

รวมถึงประสิทธิภาพของคลองด้วยซึ่งอยู่ในแผนงบประมาณปี 2566 ส่วนงบ 2565 เง้นเหลือก็จะเร่งทำให้ดีขึ้น การสร้างอุโมงค์เป็นเรื่องระยะยาวและที่ไม่ได้ใช้ก็ชะลอไปก่อนแต่มาปรับประสิทธิภาพของคลองให้ดี จากนั้นไปแก้เส้นเลือดฝอย เช่น ลอกท่อให้นำน้ำลงมาคลองให้ได้

นอกจากนี้ การเปลี่ยนปั้มน้ำราคาตัวละ 4 ล้านบาท ถ้าปรับประสิทธิภาของปั้มน้ำรคาไม่ได้แพลงเมื่อเทียบกับอุโมงค์ที่ลงทุนหลักพันล้านบาท ดังนั้นต้องไล่ทุกจุดให้ปั๊มทำงานได้ดี เช่น ระบบส่งไฟถ้าไฟดับจะเป็นอัมพาต จึงต้องดูเรื่องระบบไฟ นอกจากนั้นคลองบางซื่อเก็บขยะได้ถึงวันละ 3 ตัน ส่วนที่พระราม 9 พบวันละ 5 ตัน

“เครื่องสูบน้ำมี 733 ตัว ชำรุด 22 ตัว เครื่องเก็บขยะอัตโนมัติ 263 ตัว ชำรุด 63 ตัว ประตูระบายน้ำ 523 ประตู ชำรุด 14 ประตู ซึ่งโดยรวมแม้ยังใช้งานได้อยู่ แต่มีปัญหาที่ต้องปรับปรุง แต่ใช้งบไม่เยอะซึ่งไปดูว่างบปีนี้เหลือไหมหรือไปแปรญัตติงบปี 2566 และปี 2567 ก็ต้องทำ แต่ต้องทำให้สมดุลกันระหว่างคลองกับอุโมงค์”

Copyright @2021 – All Right Reserved.