แบงก์ปล่อยสินเชื่อสีเขียว
รัฐอุดหนุนรถยนต์ไฟฟ้า
7 หมื่น -1.5 แสนบาท/คัน

by Igreen Editor

ธนาคารปล่อยสินเชื่อสีเขียวกระตุ้นให้เกิดระบบนิเวศที่เป็นมิตรสิ่งแวดล้อม รัฐจ่ายเงินอุดหนุนซื้อรถยนต์ไฟฟ้า 70,000 – 150,000 บาท

ธนาคารกสิกรไทย หรือ KBANK ได้จัดทำโครงการ GO GREEN Together ช่วยเชื่อมต่อและผลักดันให้ไทยเกิดระบบนิเวศที่เป็นมิตรสิ่งแวดล้อมหรือ Green Ecosystem อย่างครบวงจรโดยเปิดโครงการแรกได้แก่ แคมเปญสินเชื่อ GREEN ZERO แก่ลูกค้ารายย่อยและลูกค้าธุรกิจ วงเงิน 3,000 ล้านบาท ดังนี้

1. สินเชื่อรถยนต์พลังงานไฟฟ้าทุกยี่ห้อในกลุ่ม BEV (Battery-Electric-Vehicle) หรือ สินเชื่อรถ EV วงเงินกู้สูงสุด 12 ล้านบาท โปรโมชั่นผ่อนสูงสุด 84 งวด หรือ 7 ปี ดอกเบี้ยเริ่มต้น 1.99% ต่อปี ดาวน์ 10%

2. สินเชื่อบ้านเพื่อติดตั้งแผงโซลาร์ทั้งบ้านใหม่ รีไฟแนนซ์ ฯ ฟรีดอกเบี้ย 0% นาน 3 เดือน 3. สินเชื่อธุรกิจติดตั้งแผงโซลาร์ วงเงินกู้สูงสุด 100% ของมูลค่าโครงการ ระยะกู้สูงสุด 8 ปี และสินเชื่อรับประกันการประหยัดพลังงาน วงเงินกู้สูงสุด 100% ของเงินลงทุน ระยะกู้สูงสุด 7 ปี ฟรีดอกเบี้ย 0% นาน 3 เดือน

อย่างไรก็ตาม เมื่อวันที่ 15 ก.พ. ที่ผ่านมา ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้เห็นชอบมาตรการส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้า หรือรถอีวี ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติ หรือบอร์ดอีวี โดสรุปสาระสำคัญหลัก ๆ ตัวอย่างเช่น

1) รถยนต์ราคาไม่เกิน 2 ล้านบาท จะได้รับสิทธิประโยชน์ลดอากรขาเข้ารถยนต์ที่ผลิตต่างประเทศและนำเข้าทั้งคันสูงสุด 40% (ปี 65-66) ลดภาษีสรรพสามิตรถจาก 8% เป็น 2% และรถกระบะเป็น 0% , ให้เงินอุดหนุน (ในปี 65-68) 70,000 บาทต่อคัน แต่แบตเตอรี่ต้องต่ำกว่า 30 กิโลวัตต์ชั่วโมงและให้เงินอุดหนุน 150,000 บาทต่อคัน แต่แบตเตอรี่ต้องมากกว่า 30 กิโลวัตต์ชั่วโมง

2) รถยนต์ราคา 2-7 ล้านบาท จะลดอากรนำเข้าสูงสุด 20% (ปี 65-66) ลดภาษีสรรพสามิตรถยนต์จาก 8% เป็น 2% 3) รถกระบะราคาขายไม่เกิน 2 ล้านบาท ลดภาษีสรรพสามิตรถยนต์เป็น 0% (ปี 65-68) ให้เงินอุดหนุน 150,000 บาทต่อคัน สำหรับแบตเตอรี่ไฟฟ้า 30 กิโลวัตต์ชั่วโมง เฉพาะผลิตในประเทศ (ปี 65-68) 4) รถจักรยานยนต์ราคาขายไม่เกิน 150,000 บาท ได้เงินอุดหนุน 18,000 บาทต่อคัน ทั้งการผลิตในประเทศ และการนำเข้า (ปี 65-68)

อ้างอิง:
https://www.thairath.co.th/business/finance/2318516
https://www.bangkokbiznews.com/business/988550
https://www.thairath.co.th/business/economics/2316672

Copyright @2021 – All Right Reserved.