ประสบการณ์ใน ‘พื้นที่สีฟ้า’ ของเด็ก เชื่อมโยงกับสุขภาพจิตที่ดีในวัยผู้ใหญ่

by Admin

การใช้เวลารอบๆ พื้นที่สีเขียวในวัยผู้ใหญ่นั้นสัมพันธ์กับการลดความเครียดและสุขภาพจิตที่ดีขึ้น แต่เรารู้น้อยมากเกี่ยวกับประโยชน์และบทบาทการมีประสบการณ์ในพื้นที่สีฟ้าของวัยเด็ก ที่ส่งผลต่อสุขภาพจิตและความเป็นอยู่ที่ดีของพวกเขาในบั้นปลายชีวิต

งานวิจัยใหม่ระบุว่า ประสบการณ์ที่ดีต่อการเล่นหรือการใช้ชีวิตในพื้นที่สีฟ้า เช่นชายฝั่งทะเล หรือริมแม่น้ำ ในวัยเด็ก จะส่งผลให้มีเป็นผู้ใหญ่ที่มีสุขภาพจิตดี

การศึกษานี้มีชื่อว่า ‘กลไกที่เป็นรากฐานของการเปิดรับแสงสีฟ้าในวัยเด็กและความเป็นอยู่ที่ดีของผู้ใหญ่: การวิเคราะห์ 18 ประเทศ’ และตีพิมพ์ในวารสารจิตวิทยาสิ่งแวดล้อมโดยศูนย์สิ่งแวดล้อมและสุขภาพมนุษย์แห่งมหาวิทยาลัย Exeter 

จากการวิเคราะห์ข้อมูล 15,000 คนใน 14 ประเทศในยุโรป และอีก 4 แห่งนอกยุโรปคือ ฮ่องกง แคนาดา ออสเตรเลีย และแคลิฟอร์เนีย

ผู้ตอบแบบสอบถามถูกขอให้ระลึกถึงประสบการณ์พื้นที่สีฟ้า เช่น ชายฝั่งทะเล แม่น้ำ หรือทะเลสาบของพวกเขาในช่วงอายุ 0-16 ปี รวมถึงความเป็นอยู่ในท้องถิ่นดังกล่าว ความถี่ในการไปเยือน และความทรงจำที่ดีของพ่อแม่ผู้ปกครองที่เล่นกับพวกเขาในสภาพแวดล้อมเหล่านี้ ตลอดจนการไปเยือนพื้นที่สีเขียวและสีน้ำเงินในช่วงสี่สัปดาห์ที่ผ่านมา และผลทดสอบสุขภาพจิตในช่วงสองสัปดาห์ที่ผ่านมา

พบว่าบุคคลที่ระลึกถึงประสบการณ์ในพื้นที่สีน้ำฟ้าในวัยเด็กมักจะเห็นคุณค่าที่แท้จริงของสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติมากกว่าคนที่ไม่ค่อยมีประสบการณ์ในพื้นที่เหล่านั้น และการไปเยือนสถานที่เหล่านั้นเมื่อเป็นผู้ใหญ่ส่งผลให้สุขภาพจิตอยู่ในเกณฑ์ที่ดี

 

วาเลอเลีย วิทาล หนึ่งในผู้วิจัยกล่าวว่าด้วยบริบทของโลกที่มีเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเพิ่มมากขึ้น สิ่งสำคัญคือต้องเข้าใจว่าประสบการณ์ธรรมชาติในวัยเด็กมีความสัมพันธ์กับความเป็นอยู่ที่ดีในชีวิตบั้นปลายอย่างไร

“ผลการวิจัยของเราชี้ให้เห็นว่าการสร้างความคุ้นเคยและความมั่นใจในและรอบๆ พื้นที่สีฟ้าในช่วงวัยเด็กอาจกระตุ้นความสุขโดยธรรมชาติของธรรมชาติ และกระตุ้นให้ผู้คนค้นหาประสบการณ์ธรรมชาติเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจ โดยมีผลดีต่อสุขภาพจิตของผู้ใหญ่”

ดร. แมธิว ไวท์ ผู้ร่วมวิจัยกล่าวว่า “การศึกษาในปัจจุบันกำลังเพิ่มความตระหนักของเรามากขึ้นเกี่ยวกับความต้องการนักวางผังเมืองและหน่วยงานท้องถิ่นที่รับผิดชอบในการจัดการพื้นที่สีเขียวและสีน้ำฟ้าของเราเพื่อความปลอดภัย การเข้าถึงสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติสำหรับพัฒนาการทางร่างกายและจิตใจที่ดีของลูกหลานของเรา

ที่มา : Oct 10, 2022. Positive childhood experiences of coastal and inland waters such as rivers and lakes linked to better adult well-being. Medicalxpress

Copyright @2021 – All Right Reserved.