กทม.เปิดตัวนโยบาย ‘ไม่เทรวม’
เริ่มนำร่องในพื้นที่ 3 เขต
แยกถุงขยะเศษอาหาร-ขยะทั่วไป

by Admin

เพจเฟซบุ๊กของนายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าฯ กทม.เปิดเผยว่า วันที่ 1 ก.ย. 2565 กรุงเทพมหานครเปิดตัวนโยบาย “ไม่เทรวม” #ไม่เทรวม นำร่องขอความร่วมมือประชาชนในการ “แยกขยะเศษอาหาร” และ กทม.จัดเก็บแบบ “ไม่เทรวม” โดยเริ่มดำเนินนโยบายที่เส้นทางทดลองของเขตนำร่อง 3 เขตก่อนในเบื้องต้น ได้แก่ เขตหนองแขม เขตปทุมวัน และ เขตพญาไท

ภาพรวมของสถานการณ์ขยะในกรุงเทพมหานครพบว่า กทม.มีขยะจำนวนกว่า 8,000 ตันต่อวัน เป็นขยะเศษอาหารมากกว่า 50% นโยบาย “ไม่เทรวม” จึงขอความร่วมมือประชาชนแยกขยะออกเป็น 2 ประเภทแบบง่าย ได้แก่ “ขยะเศษอาหาร” และ “ขยะทั่วไป” ออกจากกัน พร้อมทั้งบรรจุขยะทั้ง 2 ประเภทในถุงขยะที่แตกต่างกันเพื่อให้เห็นได้อย่างชัดเจนมากขึ้น

ภาพจาก เฟซบุ๊ก ชัชชาติ สิทธิพันธุ์

การแยกขยะทั้ง 2 ประเภทออกจากกันจะทำให้การบริหารจัดการขยะเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น จะสามารถส่งขยะไป recycle ทำปุ๋ยหมัก หรือส่งขยะไปทำเชื้อเพลิงแบบ RDF ได้มากขึ้น ลดการฝังกลบขยะที่จะก่อให้เกิดปัญหาอีกมากมาย

สำหรับข้อกังวลใจของประชาชนต่อการจัดเก็บขยะของ กทม.ว่าประชาชนแยก แต่ขยะก็ไปรวมที่รถขยะอยู่ดี กทม.จึงได้พัฒนารถขยะแบบใหม่ “รถขยะไม่เทรวม” โดยมีการติดตั้งส่วนเพิ่มเติมในการจัดเก็บขยะเศษอาหารที่รถขยะอัดท้าย 2ตัน และ 5ตัน รวมทั้งรถเปิดข้างสำหรับจัดเก็บขยะเศษอาหารเท่านั้น

นอกจากนั้น กทม.จะผลักดันให้เกิดจุด drop-off หรือ จุดทิ้งขยะรวมของชุมชนต่าง ๆ และ การทำ zero waste ในสถานที่สาธารณะต่างๆ เช่น zero waste park และ zero waste school เป็นต้น เพื่อให้เกิดการจัดเก็บขยะที่ง่ายขึ้น ลดปัญหาขยะตกค้างในพื้นที่ และ สร้างพฤติกรรมการใช้สิ่งของอย่างคุ้มค่าได้ประโยชน์สูงสุด

Copyright @2021 – All Right Reserved.