แคลิฟอร์เนียผ่านกฎหมาย
ลดพลาสติกใช้ครั้งเดียวทิ้ง
25% ภายใน 10 ปี มุ่งรีไซเคิล

by Admin

แคลิฟอร์เนียได้ผ่านกฎหมายที่มีความทะเยอทะยานในการลดพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งอย่างมีนัยสำคัญ กลายเป็นรัฐแรกในสหรัฐอเมริกาที่ดำเนินการในเรื่องนี้ โดยที่ผ่านมาเรียกได้ว่ารัฐแคลิฟอร์เนียได้ต่อสู้เรื่องขยะพลาสติกมาอย่างโดดเด่น

ภายใต้กฎหมายฉบับใหม่ซึ่ง เกวิน นิวซัม ผู้ว่าการรัฐแคลิฟอร์เนีย ลงนามเมื่อวันที่ 30 มิ.ย. ที่ผ่านมา รัฐจะต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งจะลดลง 25% ภายในปี 2032 และจะมุ่งหน้าให้มีการรีไซเคิลพลาสติกมากขึ้น 65%

นอกจากนี้ ยังกำหนดให้อย่างน้อย 30% ของรายการพลาสติกที่ซื้อขายในแคลิฟอร์เนียสามารถนำไปรีไซเคิลได้ ภายในปี 2028 และให้มีการจัดตั้งกองทุนลดมลภาวะจากพลาสติกขึ้นด้วย

“ถึงเวลาแล้วที่แคลิฟอร์เนียจะเป็นผู้นำประเทศและโลกในการควบคุมวิกฤตพลาสติก โลกของเรารอไม่ได้แล้ว” เบ็น อัลเลน สมาชิกวุฒิสภารัฐผู้แนะนำกฎหมายกล่าว

ก่อนที่กฎหมายฉบับนี้จะบังคับใช้ได้มีการเจรจากันมาเป็นเวลา 6 เดือนแล้ว ซึ่งถือเป็นความรับผิดชอบร่วมกันระหว่างผู้ผลิตพลาสติกและความต้องการของทุกคนที่เกี่ยวข้องตั้งแต่อุตสาหกรรมไปจนถึงนักสิ่งแวดล้อม Los Angeles Times รายงาน

ภายใต้กฎหมายนี้จะจัดตั้งองค์กรความรับผิดชอบของผู้ผลิต ซึ่งประกอบด้วยตัวแทนจากภาคอุตสาหกรรมเพื่อดำเนินโครงการรีไซเคิลที่ดูแลโดยรัฐ องค์กรจะรับผิดชอบเงิน 500 ล้านดอลลาร์ต่อปีในการสนับสนุนกองทุนลดมลพิษพลาสติกใหม่เพื่อดูผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและผลกระทบจากพลาสติก

นอกจากนั้นรัฐจะต้องลดการขยายตัวของพอลิสไตรีน (polystyrene, PS) ซึ่งมักใช้ในภาชนะบรรจุอาหาร 25% ภายในปี 2023  และจะถูกห้ามโดยสิ้นเชิงหากผู้ผลิตไม่สามารถปฏิบัติตามอัตราการรีไซเคิลที่กำหนดได้ ซึ่งจะเพิ่มขึ้นทุก ๆ 2-3 ปีจนกว่ารัฐจะกำหนดให้ รีไซเคิลโพลีสไตรีน 65% ภายในปี 2032

ขณะเดียวกัน ภายในปี 2032 รายการพลาสติกทั้งหมดที่ขายหรือแจกจ่ายในแคลิฟอร์เนียอย่างน้อย 65% จะต้องนำไปรีไซเคิลได้ นิติบุคคลใดที่ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายใหม่นี้อาจถูกปรับสูงถึง 50,000 ดอลลาร์ต่อวัน

ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมาการระบาดใหญ่โควิด-19 ได้เพิ่มความต้องการใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง และหยุดการต่อสู้กับขยะพลาสติกมาชั่วขณะหนึ่ง อย่างแคลิฟอร์เนียเองก็ได้ระงับการห้ามใช้ถุงพลาสติกชั่วคราวและรัฐบาลท้องถิ่นบางแห่งได้ป้องกันไม่ให้ผู้ซื้อนำถุงที่นำกลับมาใช้ซ้ำในร้านค้า

สหรัฐอเมริกาถือเป็นผู้ก่อมลพิษพลาสติกรายใหญ่ที่สุดของโลก โดยน้อยกว่า 10% ของพลาสติกทั้งหมดที่ขายในสหรัฐในแต่ละปีถูกรีไซเคิล ในทางกลับกันส่วนหนึ่งไปจบลงในหลุมฝังกลบ และขยะพลาสติกหลายล้านตันไปลงเอยในมหาสมุทร โดยในแต่ละปีแคลิฟอร์เนียใช้เงิน 500 ล้านดอลลาร์เพื่อขจัดมลพิษพลาสติกจากทางน้ำและชายหาด

Ocean Conservancy หนึ่งในองค์กรไม่แสวงผลกำไรประเมินว่ากฎหมายที่ผ่านใหม่เพียงฉบับเดียวนี้ของแคลิฟอร์เนียจะสามารถกำจัดขยะพลาสติก 23 ล้านตันในทศวรรษหน้า หรือประมาณ 26 เท่าของน้ำหนักของสะพาน Golden Gate ในขณะที่ปี 2021 ชาวอเมริกันรีไซเคิลขยะพลาสติกเพียง 5% เท่านั้น

อ้างอิง:

Dani Anguiano (Jul 1, 2022) “California passes first sweeping US law to reduce single-use plastic” . The Guardian

Rachel Ramirez and Taylor Romine (Jul 1, 2022) “Single-use plastic waste is getting phased out in California under a sweeping new law” . CNN

Copyright @2021 – All Right Reserved.