ร่วมกดดันผู้นำรัฐบาลทั่วโลก ปัญหา ‘โลกเดือด’ ต้องแก้ทันที

by IGreen Editor

องค์กรด้านสภาพอากาศทั่วโลกมากกว่า 700 องค์กร ได้รวมตัวกันเรียกร้องให้รัฐบาลดำเนินการอย่างเข้มงวดมากขึ้นเกี่ยวกับภาวะโลกร้อนในทันที ระหว่างการจัดประชุม Climate Ambition Summit 2023 ที่จะมีขึ้นวันที่ 20 ก.ย. นี้ ณ กรุงนิวยอร์ก สหรัฐฯ

เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานักเคลื่อนไหวด้านสภาพอากาศหลายพันคนได้เดินขบวนบนท้องถนนในแมนฮัตตันเพื่อเรียกร้องให้มีการแก้ไขวิกฤตสภาพภูมิอากาศโลกโดยทันที โดยต้องการส่งข้อความที่ชัดเจนถึงผู้นำโลกว่า ‘หมดเวลาสำหรับคำสัญญาที่ว่างเปล่า’ หรือคำมั่นสัญญาที่ไม่เต็มใจ แต่ทุกรัฐบาลต้องกล้าหาญขับเคลื่อนนโยบาย อาทิ เพิ่มเงินสนับสนุนเพื่อการแก้ไขปัญหาโลกร้อน และสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อจัดการกับภาวะฉุกเฉินด้านสภาพภูมิอากาศ

การเดินขบวนประท้วงเรื่องสภาพภูมิอากาศครั้งนี้เกิดขึ้นก่อนการเปิดการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ ครั้งที่ 78 (78th Session of the United Nations General Assembly: UNGA78) ซึ่งผู้ประท้วงประมาณ 50,000 ถึง 70,000 คน เรียกร้องให้ผู้นำโลกดำเนินการจำกัดภาวะโลกร้อนให้อุณหภูมิต่ำกว่า 1.5 องศาเซลเซียส ตามที่ระบุไว้ในข้อตกลงปารีส โดยเลิกใช้เชื้อเพลิงฟอสซิล และการเปลี่ยนไปใช้พลังงานทดแทนอย่างรวดเร็ว

เหตุผลในการเรียกร้องย้ำว่า มีรายงานที่น่าตกใจเมื่อเร็วๆ นี้ว่า พื้นที่ของโลก 6 ใน 9 แห่ง อยู่ในภาวะเกินขีดจำกัดความปลอดภัยหรือจะรับมือได้แล้ว จึงจำเป็นต้องสร้างความยุติธรรมด้านสภาพภูมิอากาศ เคารพสิทธิของชนเผ่าพื้นเมือง การใช้ความรู้ดั้งเดิม และแนวปฏิบัติที่ยั่งยืนในการบรรเทาและปรับตัวต่อสภาพภูมิอากาศ

การประท้วงในนิวยอร์กซิตี้เป็นส่วนหนึ่งของการประท้วงเรื่องสภาพอากาศที่เกิดขึ้นในเมืองใหญ่อื่นๆ ทั่วโลก อาทิ ลอนดอน, ซิดนีย์ ซึ่งมุ่งหวังกดดันการดำเนินการที่เป็นรูปธรรมจากการประชุม COP28 ที่จะมีขึ้นในเดือน ธ.ค. ที่จะถึงนี้ด้วย

สำหรับการประชุมสุดยอดครั้งนี้ถือเป็นเหตุการณ์สำคัญทางการเมืองที่แสดงให้เห็นถึงเจตจำนงร่วมกันระดับโลกในการเร่งสร้างความเปลี่ยนแปลงที่เป็นธรรม โดยเฉพาะต่อประชากรที่มีส่วนรับผิดชอบน้อยที่สุด (ปล่อยก๊าซน้อย) แต่กำลังได้รับผลกระทบ และต้องการความช่วยเหลือทันที ซึ่งเป็นประเด็นเรื่องความเสมอภาคและความยุติธรรมด้านสภาพอากาศ

โดยเฉพาะการขับเคลื่อนเศรษฐกิจโลกไปใช้พลังงานหมุนเวียนที่่สามารถสร้างความยืดหยุ่นต่อสภาพภูมิอากาศที่เท่าเทียมมากขึ้น

ทั้งนี้ พันธมิตรเกือบ 40 ประเทศของรัฐหมู่เกาะเล็กๆ จะใช้ Climate Week และการประชุม Climate Ambition Summit 2023 เป็นเวทีเรียกร้องให้ผู้นำประเทศพัฒนาแล้วมุ่งมั่นยุติการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิล สนับสนุนการใช้พลังงานหมุนเวียน เช่น ลม, พลังงานความร้อนใต้พิภพและพลังงานแสงอาทิตย์

ด้าน นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และ รมว.คลัง มีกำหนดการเดินทางไปร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติ สมัยสามัญ ครั้งที่ 78 (UNGA78) ที่นครนิวยอร์ก ระหว่างวันที่ 18-24 ก.ย. ด้วย โดยมีการใช้งบประมาณถึง 30 ล้านบาทในการเช่าเครื่องบินเหมาลำ

ภารกิจในการประชุม UNGA78 ได้แก่ นายกฯ จะเข้าร่วมการประชุมระดับผู้นำว่าด้วยเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG Summit) และจะร่วมกล่าวถ้อยแถลงในข่วง Leaders’ dialogue 6 “Mobilizing finance and investments and the means of implementation for SDGs achievement”

Copyright @2021 – All Right Reserved.