สั่งปิด 8 อุทยานภาคเหนือ เร่งคุมจุดความร้อนลด PM2.5

by Admin

16 ก.พ.2566 นายปิ่นสักก์ สุรัสวดี อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) และในฐานะประธานศูนย์แก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ (ศกพ.) แถลงข่าว “การยกระดับการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควันและฝุ่น PM2.5 พื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ” ผ่าน Facebook live กรมควบคุมมลพิษ

ระบุ ขณะนี้ได้ยกระดับการ ในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ ด้วยการให้กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช ประกาศปิดพื้นที่ป่าอนุรักษ์หรืออุทยานแห่งชาติที่มีจุดความร้อนสูงสุดและเสี่ยงเกิดไฟป่ารุนแรง 8 แห่งในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ เว้นส่วนให้บริการการท่องเที่ยว เพื่อให้เจ้าหน้าที่เข้าปฏิบัติในพื้นที่ควบคุมจุดความร้อนได้คล่องตัวมากขึ้น

8 อุทยาน ประกอบด้วย 1.เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าลุ่มน้ำปาย 2.อุทยานแห่งชาติผาแดง 3.อุทยานแห่งชาติถ้ำผาไท 4.อุทยานแห่งชาติออบหลวง 5.เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอมก๋อย 6.อุทยานแห่งชาติแม่ปิง 7.อุทยานแห่งชาติศรีน่าน และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่ตื่น มีผลตั้งแต่วันที่ 16 ก.พ.

ดอยม่อนจอง เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่

ส่วนพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติมีความเสี่ยงที่จะเกิดความร้อน อยู่ระหว่างการวิเคราะห์ เพื่อเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดเข้าควบคุมเส้นทางที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดจุดความร้อนและปฏิบัติการดับไฟป่า

ทั้งนี้ยังเน้นสื่อสารประชาชนถึงมาตรการที่เข้มงวดขึ้น อาจจะกระทบประชาชนในพื้นที่บ้าง แต่เน้นย้ำการทำงานให้กระทบประชาชนในพื้นที่น้อยที่สุด และขอความร่วมมือให้ประชาชนในพื้นที่สวมหน้ากากป้องกันฝุ่น PM2.5

ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาพบมีพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดไฟป่าในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ 17 จังหวัดภาคเหนือ โดยเฉพาะพื้นที่ไฟไหม้ซ้ำซากพบเกิดในพื้นที่อุทยานแห่งชาติ 7 แห่ง เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า 6 แห่ง และวนอุทยานแห่งชาติ 2 แห่ง

จากการสำรวจช่วงวันที่ 1 ม.ค.-15 ก.พ.นี้ สถานการณ์ฝุ่น PM2.5 และจุดความร้อนในพื้นที่ภาคเหนือ 17 จังหวัดมีแนวโน้มรุนแรงกว่าช่วง 2 ปีที่ผ่านมาเนื่องจากการเติบโตทางเศรษฐกิจ และสภาพอากาศที่ปิด

Copyright @2021 – All Right Reserved.