GC Compostable Label
ฉลากเพื่อคนรักษ์โลก

by IGreen Editor

ขยะพลาสติกกลายเป็นเรื่องใหญ่ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจนทำให้ทั่วโลกต่างหาแนวทางแก้ไข รวมถึงประเทศไทยที่สร้างขยะพลาสติกกว่าถึงปีละ 2 ล้านตัน  ส่งผลให้ทุกภาคส่วนต้องหันมาร่วมมือ  เพื่อบูรณาการมาตรการต่าง ๆ ที่จะทำให้เกิดการลด และเลิกการใช้พลาสติกในระยะยาว

ปัจจุบันเราเริ่มเห็นการรณรงค์ไม่รับถุงพลาสติกตามห้างร้านต่าง ๆ มากขึ้น  ขณะเดียวกันก็เริ่มเห็นการใช้พลาสติกชีวภาพหรือ Bioplastics สลายตัวได้ตามธรรมชาติ ทดแทนพลาสติกประเภทใช้ครั้งเดียวทิ้ง  Bioplastics จึงกลายเป็นพลาสติกทางเลือกใหม่เพื่อสิ่งแวดล้อม ในปัจจุบันมีการนำพลาสติกชีวภาพไปผลิตเป็นบรรจุภัณฑ์สำหรับใส่อาหารและเครื่องดื่ม และเริ่มมีการใช้อย่างแพร่หลาย

แค่เพียงชื่อก็การันตีแล้วว่ารักษ์โลกและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแน่นอน  ด้วยเหตุที่ผลิตด้วยวัตถุดิบจากพืชธรรมชาติอย่างอ้อย ข้าวโพด มันสำปะหลัง   และประการสำคัญสามารถสลายตัวได้ตามธรรมชาติ โดยอาศัยจุลินทรีย์ธรรมชาติในดินช่วยในการย่อยสลาย  ซึ่งต่างจากพลาสติกชนิดใช้ครั้งเดียว

แม้ว่า “พลาสติกชีวภาพ” ชื่อจะบ่งชี้ให้รู้สึกกรีน แต่กระนั้นก็ต้องทำความเข้าใจอย่างถ่องแท้เพราะผลิตภัณฑ์ที่ย่อยสลายและแตกตัวได้นั้นอาจทำให้เกิดความสับสนได้  มีคำที่เรามักคุ้นหูอยู่คือคำว่า Degradable” ซึ่งคำ ๆ นี้นั้นหมายถึง การที่ผลิตภัณฑ์นั้น ๆ สามารถแตกตัวกลายเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อย ซึ่งอาจทำให้เกิดการตกค้างในสิ่งแวดล้อมและไม่จัดเป็นพลาสติกสลายตัวได้ตามธรรมชาติตามที่ทำให้เกิดความเข้าใจที่ผิดเพี้ยนไปจากข้อเท็จจริง

สำหรับคำว่าสลายตัว หรือ COMPOSTABLE” นั้น หมายถึงการที่ผลิตภัณฑ์ที่สามารถสลายตัวได้  โดย Compostable Bioplastics หรือพลาสติกชีวภาพสลายตัวได้ตามธรรมชาติ โดยขั้นตอนสุดท้ายจะถูกย่อยโดยจุลินทรีย์จนกลายเป็นคาร์บอนไดออกไซด์ น้ำ และสารชีวมวล ภายใต้อุณหภูมิและความชื้นที่เหมาะสม และจุลินทรีย์ในธรรมชาติ ผลที่ได้จะไม่มีส่วนของพลาสติก และไม่ทิ้งสิ่งตกค้างไว้ในสภาพแวดล้อมเหลืออยู่เลย

อย่างไรก็ตาม เป็นเรื่องยากที่จะแยกแยะด้วยสายตา หรือการสัมผัสระหว่างพลาสติกทั่วไปกับพลาสติกสลายตัวได้ วันนี้ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC ในฐานะแกนนำธุรกิจเคมีภัณฑ์ของกลุ่ม ปตท. ได้สร้างสรรค์  GC Compostable Label”  ซึ่งเป็นฉลากส่งเสริมสินค้าหรือบรรจุภัณฑ์ที่บ่งบอกว่าสินค้าหรือบรรจุภัณฑ์ของผู้ประกอบการนั้นผลิตจากเม็ดพลาสติกชีวภาพสลายตัวได้ (Compostable Bioplastics) ที่ GC ผลิตหรือรับรอง โดยสินค้าหรือบรรจุภัณฑ์ของผู้ประกอบการต้องผลิตภายใต้กระบวนการที่ GC Group รับรองเท่านั้น

ดังนั้น ทุกครั้งที่เลือกใช้ผลิตภัณฑ์พลาสติกชีวภาพสังเกตง่าย ๆ ที่ฉลากที่มีคำว่า “GC Compostable” ก็จะสามารถการันตีให้กับผู้ผลิตและผู้ใช้ได้มั่นใจว่านี่คือ Compostable Biop lastics ซึ่งเป็นพลาสติกจากเม็ดพลาสติกชีวภาพที่ผลิตจากพืช สลายตัวได้ตามธรรมชาติเป็นสารชีวมวล น้ำ และคาร์บอนไดออกไซด์ โดยไม่ทิ้งสิ่งตกค้างไว้ในสภาพแวดล้อม จึงมั่นใจได้ถึงคุณภาพของผลิตภัณฑ์ GC ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างแท้จริง

นับว่า ฉลากดังกล่าวสามารถตอบสนองเทรนด์รักษ์โลกที่กำลังมาแรงที่จะช่วยกระตุ้นให้คนรุ่นใหม่หันมาใส่ใจเรื่องการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่าอย่างยั่งยืน แต่เหนือสิ่งอื่นใดขยะล้นเมืองที่ไม่ใช่เพียงขยะจากพลาสติกเป็นสิ่งที่ทุกภาคส่วนล้วนสร้างภาระให้เกิดขึ้นกับโลกใบนี้ ทุกคนจึงต้องมีส่วนร่วมในการแก้ไข

Copyright @2021 – All Right Reserved.