นักอนุรักษ์ระดมพลคัดค้านกรมชลฯ สร้างเขื่อน 7 แห่ง นครนายก-ปราจีน

by Admin

กรมชลประทานมีแผนการก่อสร้างเขื่อนทั้งหมด 7 เขื่อน ในพื้นที่ผืนป่าดงพญาเย็น-เขาใหญ่ ซึ่งจะสุญเสียพื้นที่ป่ามากถึง 16,000 ไร่

น.ส.อรยุพา สังขะมาน เลขาธิการมูลนิธิสืบนาคะเสถียร เปิดเผยว่า การสร้างเขื่อน 7 แห่งในพื้นที่ผืนป่าดงพญาเย็น-เขาใหญ่ ครอบคลุม จ.นครนายก และปราจีนบุรี ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกทางธรรมชาติ แห่งที่ 2 เมื่อปี 2548 จะกระทบต่อพื้นที่อนุรักษ์ซึ่งเป็นพื้นที่คุ้มครอง (Protected Area) หรือพื้นที่อนุรักษ์ธรรมชาติ จํานวน 5 แห่ง ประกอบด้วย อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ อุทยานแห่งชาติทับลาน อุทยานแห่งชาติตาพระยา อุทยานแห่งชาติปางสีดา และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดงใหญ่

ดร.สรณรัชฎ์ กาญจนะวณิชย์ อดีตประธานกรรมการมูลนิธิโลกสีเขียว กล่าวว่า คลองมะเดื่อที่อยู่ในแผนการสร้างเขื่อนเป็นหนึ่งในผืนป่ามรดกโลกดงพญาเย็น-เขาใหญ่ ฝั่ง จ.นครนายก ที่มีปูหินน้ำตก (waterfall crabs, moutain crabs) อยู่แห่งเดียวในโลก จึงต้องการจะนัดหมายนักธรรมชาติวิทยาและผู้ที่สนใจมาช่วยกันสำรวจสิ่งมีชีวิตในพื้นที่ระบบนิเวศคลองมะเดื่อ เพื่อให้คนมารู้จักว่าสิ่งมีชีวิตที่นี่มีค่าขนาดไหน และเป็นการส่งสารไปบอกกับรัฐบาลและสังคมด้วย

ด้าน นายโสภณัฐต์ กิ่งผา สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลสาริกา แกนนำชุมชนบ้านคลองมะเดื่อ กล่าวว่า ผลการจัดรับฟังความคิดเห็นผลกระทบสิ่งแวดล้อมกับประชาชนในพื้นที่กับการก่อสร้างเขื่อนคลองมะเดื่อ ในรายงานการประเมินของกรมชลประทานระบุว่า จำนวนคนที่เห็นด้วยกับโครงการมี 75% ไม่เห็นด้วย 5% ซึ่งเป็นตัวเลขที่กรมชลประทานเอาชื่อคนตำบลอื่นๆ เข้ามารวม โดยไปถามชุมชนอื่นว่าจะสร้างเขื่อนคลองมะเดื่อแล้วส่งน้ำมาให้เอาหรือไม่ ทุกคนก็ตอบว่าเอาอยู่แล้ว

“เขาไปเอาผู้ได้รับประโยชน์มารวมกับผู้ได้รับผลกระทบอย่างเรา มันไม่เป็นธรรมกับคนคลองมะเดื่อ ชาวบ้านเราเสียพื้นที่อยู่อาศัย ที่ทำกิน เสียโอกาส เสียชุมชน เสียต้นไม้ ป่าไม้จำนวนมาก ที่สำคัญร่องน้ำคลองมะเดื่อไม่ได้มีน้ำตลอดทั้งปี สันเขื่อน 80 เมตรจะเอาน้ำที่ไหนมาเติม น้ำมีเท่านี้ จะเอาน้ำตรงไหนไปผลักดันน้ำเค็ม คุณสร้างใหญ่แต่น้ำไม่มี มันก็เสียป่า เสียประโยชน์ เสียงบประมาณ ผมมองแล้วว่าไม่น่าจะคุ้มค่าในการก่อสร้างกับสิ่งที่ต้องเสียไป ขอขอบคุณทุกหน่วยและทุกกลุ่มที่มีความรู้ความสามารถเข้ามาช่วยเหลือพี่น้องคลองมะเดื่อ และขอให้ช่วยต่อไป” นายโสภณัฐต์ กล่าว

Copyright @2021 – All Right Reserved.