แผนฟื้นเสือโคร่งแทสเมเนียน
ที่สูญพันธุ์ไปแล้วให้กลับมามีชีวิตอีก

by Igreen Editor

Colossal Biosciences เป็นบริษัทแนว De-extinction หรือที่ทำธุรกิจสร้างสิ่งมีชีวิตที่มีลักษณะคล้ายหรือสูญพันธุ์ไปแล้วขึ้นมาใหม่ เมื่อเร็วๆ นี้พวกเขาประกาศว่าต้องการชุบชีวิตเสือโคร่งแทสเมเนียนหรือที่รู้จักในชื่อ “ไทลาซีน” (Thylacinus cynocephalus) หรือหมาป่าแทสเมเนียนที่สูญพันธุ์ไปแล้วให้กลับมาเดินบนโลกอีกครั้ง

พวกเขาประกาศว่า “ตอนนี้เรามุ่งมั่นที่จะพลิกกลับปัญหาที่มนุษย์สร้างขึ้น” และบอกว่า “ในขณะที่ไทลาซีนที่มีชีวิตตัวสุดท้ายเสียชีวิตในปี 1936 ในระหว่างการถูกจองจำที่สวนสัตว์โบมาริสในโฮบาร์ต รัฐแทสเมเนีย ตัวอ่อนและตัวอย่างอายุน้อยจำนวนมากได้รับการเก็บรักษาไว้ในแอลกอฮอล์และของเหลวที่ทำให้คงตัวอื่นๆ”

ตอนนี้มีความก้าวหน้าในการทำลำดับจีโนมโดย Dr. Andrew Pask ในปี 2018 จาก DNA ที่สกัดจากตัวอย่างอายุ 108 ปี ที่เก็บรักษาไว้ที่พิพิธภัณฑ์วิกทอเรียในออสเตรเลีย วิธีการก็คือจะทำการสร้างจีโนมอ้างอิงคุณภาพสูงกับสัตว์ที่เป็นญาติสนิททั้งหมดของไทลาซีน เพื่อพิจารณาว่าสัตว์ชนิดไหนเหมาะสมที่สุดสำหรับงานวิศวพันธุกรรมลันลือโลกนี้

จากนั้นจะเป็นกระบวนการทางพันธุกรรมศาสตร์เพื่อผลิตไข่ตัวอ่อนของไทลาซีนและทำการฝังไข่ตัวอ่อนไว้ใน “แม่อุ้มบุญ” ซึ่งอาจจะเป็นแทสเมเนียนเดวิล ที่เป็นหนึ่งในญาติใกล้เคียงที่สุดของไทลาซีน จากนั้นก็แค่รอเวลาให้ตัวอ่อนเติบโต และถือกำเนิดขึ้นมา

แต่ภารกิจนี้ยังไม่เสร็จสมบูรณ์ พวกเขาจะร่วมมือกับมหาวิทยาลัย สวนสัตว์ รัฐบาล กลุ่มอนุรักษ์สัตว์ป่า และอื่นๆ เพื่อพยายามในการเลี้ยงไทลาซีนให้เพิ่มจำนวนประชากรที่มีสุขภาพดีในสภาพที่ปลอดภัย จากนั้นความพยายามสร้างประชากรใหม่ก็เริ่มต้นขึ้น โชคดีที่ถิ่นที่อยู่ในรัฐแทสเมเนียยังคงไม่เปลี่ยนแปลง ทำให้มีสภาพแวดล้อมที่สมบูรณ์แบบในการนำไทลาซีนกลับมาอีกครั้ง

แต่การกลับคืนสู่สภาพเดิมของสิ่งมีชีวิตที่สูญพันธุ์ไปแล้วอาจส่งผลกระทบในทางลบต่อสิ่งมีชีวิตที่ยังหลงเหลืออยู่และระบบนิเวศของพวกมัน ทำให้มันเป็นสายพันธุ์ที่รุกราน ซึ่งอาจนำไปสู่การสูญพันธุ์ของสายพันธุ์อื่นๆ อันเนื่องมาจากการแข่งขันด้านอาหารหรือการกีดกันทางการแข่งขันอื่นๆ

นอกจากนี้ยังอาจนำไปสู่การสูญพันธุ์ของสายพันธุ์เหยื่อได้ หากมีผู้ล่ามากกว่าในสภาพแวดล้อมที่มีผู้ล่าเพียงไม่กี่รายก่อนการฟื้นคืนชีพของสายพันธุ์ที่สูญพันธุ์ ยิ่งไทลาซีนเป็นสัตว์นักล่าอันดับต้นๆ ของแทสเมเนียด้วยแล้ว เรื่องนี้ต้องคิดให้รอบด้านก่อนที่จะเริ่มปฏิบัติการ De-extinction

ข้อมูลจาก: https://colossal.com/thylacine/

Copyright @2021 – All Right Reserved.