ดัตช์ปฏิวัติการผลิตอาหาร
ทุ่มลงทุนการเกษตรแบบเซลล์
แก้ปัญหาความมั่นคงในอนาคต

by Admin

รัฐบาลเนเธอร์แลนด์ประกาศว่าจะจัดสรรเงิน 60 ล้านยูโร เพื่อสนับสนุนการก่อตัวของระบบนิเวศการลงทุนของการเกษตรแบบเซลล์หรือการผลิตเนื้อสัตว์จากเซลล์ (Cellular agriculture) แทนการทำปศุสัตว์ ซึ่งเป็นการระดมทุนสาธารณะที่ใหญ่ที่สุดในด้านการเกษตรแบบเซลล์ทั่วโลก 

แผนการนี้คาดว่าจะสร้างการเติบโตของ GDP ของเนเธอร์แลนด์ที่ 10 – 14 พันล้านยูโรต่อปีภายในปี 2050 ด้วยสภาพภูมิอากาศโลก สิ่งแวดล้อม และประโยชน์ต่อสุขภาพที่สำคัญ ตัวอย่างเช่น จะช่วยหลีกเลี่ยงการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ ~ 12 เมตริกตันคาร์บอนเทียบเท่า (~12 Mton CO2-eq) และแอมโมเนีย 100-130 กิโลตันต่อปีในปี 2050

เนเธอร์แลนด์มีประวัติศาสตร์อันยาวนานในการสร้างสรรค์นวัตกรรมการผลิตอาหาร การลงทุนภาครัฐในการเกษตรแบบเซลล์ นี่เป็นการแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของรัฐบาลเนเธอร์แลนด์ในการสร้างระบบนิเวศทางการเกษตรที่ดีต่อสุขภาพและยั่งยืน ร่วมกับการปฏิรูปการทำฟาร์มแบบดั้งเดิม 

การเกษตรแบบเซลล์สามารถเป็นเครื่องมือเพิ่มเติมเพื่อตอบสนองความต้องการโปรตีนที่เพิ่มขึ้นของโลก โดยจะมุ่งเน้นไปที่การผลิตผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรจากการเพาะเลี้ยงเซลล์โดยใช้การผสมผสานระหว่างเทคโนโลยีชีวภาพ วิศวกรรมเนื้อเยื่อ ชีววิทยาระดับโมเลกุล และชีววิทยาสังเคราะห์ เพื่อสร้างและออกแบบวิธีการใหม่ในการผลิตโปรตีน ไขมัน และเนื้อเยื่อที่อาจมาจากการเกษตรแบบดั้งเดิม

อุตสาหกรรมส่วนใหญ่มุ่งเน้นไปที่ผลิตภัณฑ์จากสัตว์ เช่น เนื้อสัตว์ นม และไข่ ที่ผลิตขึ้นในการเพาะเลี้ยงเซลล์ มากกว่าการเลี้ยงและฆ่าปศุสัตว์ในฟาร์ม ซึ่งเกี่ยวข้องกับปัญหาระดับโลกที่ส่งผลเสียต่อสิ่งแวดล้อม (เช่น การผลิตเนื้อสัตว์) สวัสดิภาพสัตว์ ความมั่นคงด้านอาหารและสุขภาพของมนุษย์ 

ในเนเธอร์แลนด์มีบริษัทเกษตรกรรมแบบเซลล์นั้นนำที่น่าจับตา เช่น Meatable ที่ประสบความสำเร็จมในการเพาะไส้กรอกเนื้อหมูในเวลาเพียงไม่กี่สัปดาห์ ซึ่งงานวิจัยที่พบว่าเนื้อสัตว์เพาะในแล็ปได้สามารถลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของอุตสาหกรรมเนื้อสัตว์ได้มากถึง 92% โดยการเลี้ยงสัตว์มีสัดส่วนมากกว่า 14% ของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งหมดทั่วโลก

“เนื้อสัตว์ที่เพาะเลี้ยงเป็นอุตสาหกรรมที่เติบโตอย่างรวดเร็ว และเป็นสิ่งสำคัญในการลงทุนและสนับสนุนการศึกษาและการวิจัยในทุกด้านตั้งแต่มหาวิทยาลัยไปจนถึงห้องปฏิบัติการวิจัย รวมถึงการแจ้งให้ประชากรในวงกว้างทราบเกี่ยวกับอุตสาหกรรมที่มีพลวัตนี้ นี่เป็นขั้นตอนต่อไปที่น่าตื่นเต้นในการพัฒนาระบบนิเวศการเกษตรแบบเซลลูลาร์ 

โดยสนับสนุนอุตสาหกรรมใหม่ที่เป็นนวัตกรรมนี้ เช่นเดียวกับอุตสาหกรรมเกิดใหม่อื่นๆ ก่อนหน้านี้ และเป็นอุตสาหกรรมที่จะเป็นประโยชน์ต่อเราทุกคน” Daan Luining CTO และผู้ร่วมก่อตั้ง Meatable กล่าว 

ข้อมูลจาก

  • https://meatable.com/news-room/
  • https://www.greenqueen.com.hk/meatable-only-needs-one-cell-to-grow-the-sausage-of-the-future/

ภาพ Meatable 

Copyright @2021 – All Right Reserved.