แจ้งเอาผิดพี่สาวทิดสมปอง
รุกป่าสงวนชัยภูมิกว่า 26 ไร่
ซื้อต่อจาก 6 ราย เข้าข่ายนายทุน

by Admin

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (นครราชสีมา) ได้ตรวจสอบการครอบครองที่ดินของครอบครัวนายสมปอง นครไธสง หรือ ทิดสมปอง และเครือญาติในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าซำผักหนาม บ้านน้ำผุหินลาด หมู่ที่ 6 ต.ทุ่งนาเลา อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ เมื่อวันที่ 9 มี.ค. 2565 พบการครอบครองที่ดินแบ่งออก 4 กลุ่ม ดังนี้

กลุ่มที่ 1 แปลงที่ดินที่อยู่ในพื้นที่เป้าหมาย คทช. จำนวน 6 แปลง เนื้อที่ 95-0-76 ไร่ กลุ่มที่ 2 แปลงที่ดินดำเนินคดีตามกฎหมาย 1 แปลง เนื้อที่ 21-1-17 ไร่ กลุ่มที่ 3 แปลงที่ดินที่อยู่ในเขตดำเนินการ สปก. 1 แปลง เนื้อที่ 6-1-49 ไร่ และกลุ่มที่ 4 แปลงที่ดินที่อยู่ระหว่างตรวจสอบพยานเอกสารและพยานบุคคล 9 แปลง เนื้อที่ 47-2-21 ไร่ รวมแปลงที่ดินที่ตรวจสอบ จำนวน 17 แปลง เนื้อที่ 170-1-63 ไร่

นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ เปิดเผยว่า  จากการตรวจสอบไม่ปรากฎรายชื่อของนายสมปองถือครองที่ดิน แต่พบรายชื่อเครือญาติถือครองที่ดินในกลุ่มที่ 1 ถูกบุกรุก 26-2-55 ไร่ มีสิ่งปลูกสร้างถาวร ประกอบด้วย บ้าน 1 หลัง โรงเรือนปศุสัตว์ 1 หลัง โรงเรือน 2 หลัง มีการปลูกยางพารา ไผ่รวก ไม้ยืนต้น และมีแนวเสาปูนล้อมลวดหนาม 3 ด้าน

ชื่อหมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้าในบ้านหลังกล่าวคือ นางกิตติยา นามวันซึ่งเป็นพี่สาวของนายสมปอง และเป็นเจ้าของผู้ครอบครองที่ดิน โดยมีการเปลี่ยนมือจากเจ้าของเดิม 6 ราย มารวมเป็นแปลงเดียวกัน และมีการครอบครองเนื้อที่ทั้งหมดเกิน 25 ไร่ ซึ่งเข้าข่ายนายทุน จึงเป็นการกระทำผิดตาม พ.ร.บ.ป่าไม้ พ.ศ. 2484 มาตรา 54, 55, 72 ตรี และพ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507 มาตรา 14, 31 

นายสาโรจน์ บุญพร้อม หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ชย.4 (คอนสาร) เป็นผู้กล่าวโทษ ส่งพนักงานสอบสวน สภ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ ลงวันที่ 3 มี.ค. 2565 เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

เครดิตภาพ : Khaosod.

Copyright @2021 – All Right Reserved.