eXXpedition ผู้หญิงลงเรือ
เพื่อทะเลสะอาด

by Igreen Editor

หากคุณเป็นผู้หญิงที่รักการผจญภัย และต้องการจะเป็นฟันเฟืองหนึ่งซึ่งช่วยให้มหาสมุทรสะอาดขึ้น การเข้าร่วมเป็นสมาชิกของ eXXpedition อาจจะเป็นความฝัน และโอกาสกำลังแง้มประตูให้คุณ

ย้อนเวลากลับไปราว 10 ปีก่อน ขณะเรือลอยลำอยู่ห่างจากชายฝั่งราว 1,000 ไมล์ เอมิลี เพนน์ กัปตันหญิงชาวอังกฤษก็ต้องตกใจตื่นเพราะเสียงดัง เมื่อเรือชนเข้ากับแพขยะขนาดใหญ่ กลางมหาสมุทรอันห่างไกล มีพลาสติกอยู่มากมายเต็มไปหมด น้ำซึ่งมองดูใสสะอาดนั้นก็ปนเปื้อนพิษ ชนิดที่มองด้วยตาเปล่าไม่เห็น เอมิลีเริ่มครุ่นคิดเรื่องการทำความสะอาดทะเล ซึ่งเป็นความท้าทายอันยิ่งใหญ่ และเธอก็ต้องการพลังของสตรีมาช่วย

เมื่อ 5 ปีที่แล้ว เอมิลี เพนน์ ได้ก่อตั้ง eXXpedition ขึ้นมา แล้วพาผู้หญิงจากหลายสาขาอาชีพลงเรือเพื่อปลุกจิตสำนึก และหาแนวทางแก้ปัญหาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะเรื่องขยะพลาสติก สารพิษ และสุขภาพ

พวกเธอเก็บตัวอย่างน้ำ ทราย และอากาศในเส้นทางที่ล่องเรือเพื่อนำไปวิเคราะห์ว่า มันถูกปนเปื้อนอย่างไร รวมทั้งศึกษาความเป็นไปได้ที่สารเคมีจากพลาสติกซึ่งมีต่อสุขภาพของสิ่งมีชีวิตในทะเล และมนุษย์ โดยมีนักวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยพลีมัธ และมหาวิทยาลัยจอร์เจียสนับสนุน

แม้ว่าจะเดินทางด้วยเรือ แต่สิ่งที่ eXXpedition ตระหนักคือ การแก้ปัญหาเริ่มต้นบนผืนแผ่นดิน และทุกคนในฐานะปัจเจกบุคคลสามารถร่วมทำได้ เมื่อเดินทางไปถึงจุดหมาย พวกเธอจะขึ้นบกเพื่อทำกิจกรรมต่างๆ ร่วมกับชุมชน โรงเรียน มหาวิทยาลัย ฯลฯ ไม่ว่าจะเป็นการพูดคุย ฉายหนัง หรือทำกิจกรรมอื่นๆ เพื่อให้ปัญหาที่เคยถูกมองข้ามถูกมองเห็น

เรือที่มีสมาชิกหญิงล้วนเรียกความสนใจได้มาก ผู้เข้าร่วมโครงการซึ่งมาจากหลายที่สามารถโน้มน้าวให้รัฐบาลประเทศต่างๆ ดำเนินการ และออกกฎหมายที่ดีขึ้น เพื่อขัดขวางการไหลของพลาสติกลงสู่มหาสมุทร ทำให้บริษัทห้างร้านต่างๆ ดำเนินโครงการด้านความยั่งยืน ออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ และรับผิดชอบต่อของเสีย รวมทั้งผลิตภัณฑ์ที่สิ้นสุดการใช้แล้ว

จนถึงวันนี้ eXXpedition มีสตรีจากทุกสาขาอาชีพเข้าร่วมกว่า 100 คน ออกเดินเรือมาแล้ว 11 เที่ยว และในปีนี้ การเดินทางจะเริ่มต้นอีกครั้ง

ระหว่างเดือน ตุลาคม 2019  ถึง กันยายน 2021 การเดินทางของลูกเรือหญิงล้วนระยะทางกว่า 38000 ไมล์ จะเริ่มต้นที่อังกฤษ ก่อนย้อนกลับมาจบที่อังกฤษ โดยแบ่งออกเป็น 30 ช่วงการเดินทาง ผ่าน ปานามา กาลาปากอส ตาฮิติ เกาะคุ๊ก ตองกา ฟีจี ออสเตรเลีย มอริเชียส มาดากัสการ์ แอฟริกาใต้ เกรนาดา ไอซ์แลนด์ นอร์เวย์ ฯลฯ

งานนี้เปิดโอกาสให้ผู้หญิง 300 คนเข้าร่วม ไม่ว่าจะถนัดหรือเชี่ยวชาญทางด้านใด ไม่ว่าจะเป็นการเดินเรือ ทำอาหาร นักวิทยาศาสตร์ นักสร้างภาพยนตร์ นักเขียน ศิลปิน ฯลฯ โดยไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์มาก่อน ใครสนใจสมัครเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่ exxpedition.com

เพราะว่า ปัญหาขยะพลาสติกในทะเลนับวันยิ่งจะรุนแรง และมีผลกระทบกับสิ่งมีชีวิตมากขึ้น กระทั่งทุกเพศทุกวัยทุกคนไม่สามารถนิ่งเฉย

หากเรายังต้องการพึ่งพามหาสมุทร ในฐานะแหล่งพักผ่อนหย่อนใจ แหล่งอาหาร แหล่งพลังงาน เส้นทางการขนส่ง ฯลฯ ทุกคนมีภารกิจที่จะต้องช่วยหยุดการไหลของขยะพลาสติกลงทะเล และต้องร่วมกันกำหนดวิธีการใช้ทรัพยากรสำคัญนี้อย่างยั่งยืน

Copyright @2021 – All Right Reserved.