ประชากรสัตว์ลดเร็วกว่าที่คิด เหตุจากโลกร้อนและการขยายตัวของเมือง

by Igreen Editor

จากการศึกษาใหม่ที่พบว่าจำนวนประชากรสัตว์กว่า 48% ของสายพันธุ์gสี่ยงต่อการสูญพันธุ์กำลังลดลงอย่างรวดเร็ว แนวโน้มกระจุกตัวในเขตร้อน

การศึกษาใหม่นำโดย Queen’s University Belfast (QUB) ได้ตรวจสอบความหนาแน่นของประชากรสัตว์ 70,000 สายพันธุ์ทั่วโลกครอบคลุมสัตว์สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม นก สัตว์เลื้อยคลาน สัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก ปลา และแมลง ซึ่งเป็นกลุ่มสายพันธุ์ที่องค์การระหว่างประเทศ (IUCN) ได้จัดไว้อยู่ในประเภทบัญชีแดง (Red List) เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์

โดยพบว่า 48% ของสายพันธุ์สัตว์ในกลุ่มดังกล่าวมีจำนวนประชากรลดลง ในขณะที่ 49% มีจำนวนคงที่และมีเพียง 3% เท่านั้นที่มีจำนวนเพิ่มขึ้น

เต่าท้องแดง

ในทางภูมิศาสตร์ยังเผยให้เห็นว่าการลดลงของประชากรสัตว์เหล่านี้มีแนวโน้มที่จะกระจุกตัวอยู่ในเขตร้อน ซึ่งคาดได้เหตุผลหนึ่งมาจากการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของอุณหภูมิ ในขณะที่อัตราคงที่และเพิ่มขึ้นจะอยู่ในภูมิอากาศเขตอบอุ่น

นอกจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศที่แล้ว อีกปัจจจัยที่ส่งผลให้ประชากรสัตว์ลดลงกว่าที่คาดไว้ มาจากการทำลายภูมิทัศน์ป่า เพื่อใช้ในการทำการเกษตร การขยายตัวของเมือง และถนนหนทางต่างๆ เพื่อรองรับวิถ๊ชีวิตของมนุษย์

แดเนียล พินเชออิรา-โดโนโซ หนึ่งในทีมวิจัยกล่าวว่าผลจากการศึกษาระบุว่า วิกฤตการสูญพันธุ์มันไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าสายพันธุ์สัตว์ในปัจจุบันจะถูกจำแนกว่าอยู่ในกลุ่มเสี่ยงสูญพันธุ์หรือไม่ แต่อยู่ที่ขนาดประชากรของพวกมันว่าจะลดลงอย่างรวดเร็วและต่อเนื่องหรือไม่

แดเนียล กล่าวเพิ่มเติมว่าการศึกษาครั้งรี้ถือเป็นการแจ้งเตือนภัย ที่แสดงให้เห็นว่า ‘วิกฤตการสูญพันธุ์’ ที่กำลังดำเนินอยู่นั้นรุนแรงกว่าที่คาดไว้และกว่าที่มันควรจะเป็น

ที่มา

  • May 22, 2023. Global loss of wildlife is ‘significantly more alarming’ than previously thought, according to a new study
  • May 15, 2023. More losers than winners: investigating Anthropocene defaunation through the diversity of population trends. Wiley Online Library

Copyright @2021 – All Right Reserved.