พ่อแม่อย่าประมาทไป !!!
โลกร้อนบั่นทอนสุขภาพเด็ก
ความแข็งแรงร่างกายลดลง 30%

by Admin

ดร. ชาว์นดา มอริสสัน (Shawnda Morrison) นักสรีรวิทยาการออกกำลังกายด้านสิ่งแวดล้อมจาก  University of Ljubljana ประเทศสโลวีเนีย ตีพิมพ์ผลการวิจัยของเธอในวารสาร Temperature ระบุว่า อุณหภูมิที่สูงขึ้นทำให้เด็ก ๆ อ้วนขึ้นและร่างกายฟิตน้อยกว่าเด็กรุ่นก่อนๆ 

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศไม่เพียงแต่ส่งผลกระทบโดยตรง เช่น อุณหภูมิแวดล้อมที่สูงขึ้นในหลายภูมิภาค แต่ยังมีส่วนต่อผลกระทบทางอ้อมที่อาจส่งผลต่อพฤติกรรมการออกกำลังกายของเด็ก จนทำให้เด็กๆ มีความแข็งแรงของร่างกายลดลง

การวิจัยพบว่า ความฟิตของการออกกำลังกายของเด็กต่ำกว่าพ่อแม่ในช่วงที่เคยอยู่วัยเดียวกันถึง 30% และกิจกรรมทางกายภาพของเด็กทั่วโลกลดลงอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะในช่วง 30 ปีที่ผ่านมา 

นอกจากนี้ เด็กส่วนใหญ่ไม่เข้าเกณฑ์ตามแนวทางขององค์การอนามัยโลกในการออกกำลังกายเฉลี่ยอย่างน้อย 60 นาทีต่อวัน โดยที่การไม่ออกกำลังกายมีอัตราเร่งขึ้นโดยเฉพาะในยุโรปในช่วงการระบาดใหญ่ของโควิด-19 หลังจากที่โรงเรียนและโครงสร้างพื้นฐานทางสังคมอื่น ๆ ถูกปิด

อุณหภูมิที่สูงขึ้นอาจทำให้เกิดการจำกัดการออกกำลังกายมากขึ้น เนื่องจากพ่อแม่ของเด็กตระหนักว่าอุณหภูมิภายนอกว่า ‘ร้อนเกินไปที่จะเล่น’ ทำให้เด็กขาดโอกาสที่จะได้รับการฝึกฝน หรือไม่พร้อมที่จะได้รับกิจกรรมทางกายขั้นต่ำเพื่อให้มีสุขภาพที่ดี

เด็กก่อนวัยเจริญพันธุ์จะมีอุณหภูมิที่แตกต่างจากผู้ใหญ่เต็มที่ และอาจส่งผลต่อความสามารถในการถ่ายเทความร้อนภายใต้สภาวะแวดล้อมบางอย่าง อาจทำให้ร่างกายอ่อนแอลง การวิจัยพบว่าเด็กที่อายุน้อยกว่าจะเข้ารับการรักษาในห้องฉุกเฉินมากขึ้นเมื่ออุณหภูมิแวดล้อมสูงขึ้น

การที่เด็กทนร้อนได้น้อยลงและแข็งแรงน้อยลง อาจทำให้พวกเขามีความเสี่ยงที่จะประสบปัญหาสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับความร้อนมากขึ้น เช่น ภาวะขาดน้ำ ตะคริวจากความร้อน อ่อนเพลียจากความร้อน หรือลมแดด

ผู้วิจัยชี้ว่า นโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในปัจจุบันไม่สามารถจัดการกับความต้องการด้านสุขภาพของเด็กได้อย่างเพียงพอ และการส่งเสริมให้เด็กออกกำลังกายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันของพวกเขาจะต้องได้รับการจัดลำดับความสำคัญก่อน หากพวกเขาต้องการรับมือกับการอยู่ในโลกที่ร้อนขึ้น

อ้างอิง: 

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/23328940.2022.2102375

https://www.news-medical.net/news/20220805/Children-are-less-fit-and-more-obese-than-ever-before-study-says.aspx

Copyright @2021 – All Right Reserved.