รับรองสถิติโลกไม้กลายเป็นหิน
ยาวที่สุดในโลก 69.70 เมตร
ในอุทยานดอยสอยมาลัย จ.ตาก

by Admin

ไม้กลายเป็นหินที่ยาวที่สุดในโลกได้รับการบันทึก Guinness World Records (GWR) และประกาศรับรองสถิติโลกอย่างเป็นทางการและจัดพิธีมอบป้ายบันทึกสถิติจาก GWR  29 เม.ย.ที่จะถึงนี้ หลังจากกรมทรัพยากรธรณีได้ร่วมกับสมาคมธรณีวิทยาฯ ยื่นเอกสารเพื่อบันทึกสถิติโลกไปก่อนหน้านี้

สำหรับไม้กลายเป็นหินที่ได้รับการบันทึกมีความยาว 69.70 เมตร หรือเทียบเท่าความสูงของตึก 20 ชั้น อยู่ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติดอยสอยมาลัย-ไม้กลายเป็นหิน (เตรียมการ) ต.ตากออก อ.บ้านตาก จ.ตาก 

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 29 มี.ค. 2565 กรมทรัพยากรธรณี และสมาคมธรณีวิทยาแห่งประเทศไทย ได้แถลงข่าวร่วมกันว่า GWR จะประกาศรับรองในวันที่ 9 เม.ย.นี้อย่างเป็นทางการและจะมีพิธีมอบป้ายบันทึกสถิติโลกไม้กลายเป็นหินที่ยาวที่สุดในโลกจาก GWR ในวันที่ 29 เม.ย. 2565 ณ อุทยานแห่งชาติ ดอยสอยมาลัย-ไม้กลายเป็นหิน (เตรียมการ) 

สาเหตุที่ไม้กลายสภาพเป็นหินเนื่องจากสารละลายแร่ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นซิลิกาเข้าไปแทนที่เนื้อไม้อย่างช้า ๆ คือ แทนโมเลกุลต่อโมเลกุลจนกระทั่งแทนที่หมดโดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างและโครงสร้าง

การค้นพบไม้กลายเป็นหินพบว่า ต้นที่ 1 ถูกค้นพบเมื่อปี 2546 มีความยาวมากที่สุด คือ 72.22 เมตร หนา 1.8 เมตร อายุ 129,000 ปี ถือว่ามีความยาวกว่าที่เคยได้รับการบันทึกไว้ที่เมือง Qitai มณฑลซินเจียง ประเทศจีน มีความยาว 38 เมตร ขณะที่ประเทศไทยได้ยื่นเอกสารวิชาการเพื่อขอรับรองสถิติโลกอย่างเป็นทางการด้วยความยาว 69.70 เมตร 

อย่างไรก็ตาม ในพื้นที่ดังกล่าวยังพบไม้กลายเป็นหินขนาดความยาวมากกว่า 20-40 เมตรขึ้นไปอีกจำนวน 7 ต้น โดยกรมทรัพยากรธรณีได้ตรวจสอบและประกาศเป็นแหล่งซากดึกดำบรรพ์เพื่อคุ้มครองพื้นที่ทั้งหมดไว้เมื่อปี 2559 ภายใต้พ.ร.บ.คุ้มครองซากดึกดำบรรพ์ พ.ศ.2551  

อ้างอิง:

https://news.thaipbs.or.th/content/314070

https://tna.mcot.net/environment-912273

#GuinnessWorldRecords #ไม้กลายเป็นหิน #อุทยานแห่งชาติดอยสอยมาลัย #กรมทรัพยากรธรณี 

Copyright @2021 – All Right Reserved.