ไอซ์แลนด์เปิด ‘ล่าวาฬ’ อีกครั้ง ผ่านกฎระเบียบแนวทางใหม่

by Admin

รัฐบาลไอซ์แลนด์ประกาศเปิดให้มีการ ‘ล่าวาฬฟิน’ อีกครั้ง หลังหยุดไปนาน 2 เดือน แต่ครั้งนี้จะเป็นการล่าด้วยแนวทางใหม่ มุ่งเป้าไปที่การฆ่าให้เร็วที่สุดเพื่อลดความทุกข์ทรมานของวาฬ

ในเดือนมิถุนายนที่ผ่านมารัฐบาลไอซ์แลนด์ได้สั่งระงับการล่าวาฬเชิงพาณิชย์ชั่วคราว หลังพบว่าวาฬที่ถูกล่าด้วยการยิงฉมวกนั้น ไม่ตายในทันที บางครั้งใช้เวลานานหลายชั่วโมงกว่าจะตาย ซึ่งการกระทำดังกล่าวถือเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยสวัสดิภาพสัตว์

การเปิดให้มีการล่าวาฬฟินครั้งใหม่นี้ คณะทำงานของรัฐบาลจึงออกกฎระเบียบใหม่โดยละเอียดและเข้มงวดยิ่งขึ้น สำหรับอุปกรณ์ล่าและวิธีการล่า ตลอดจนการควบคุมดูแลที่เพิ่มขึ้น

โฆษกรัฐบาลไอซ์แลนด์ระบุว่า นักล่าวาฬทุกคนจะต้องจบหลักสูตรชีววิทยาวาฬ เรียนรู้วิธีการรับรู้ความเจ็บปวด และความเครียดของวาฬ รวมไปถึงคำแนะนำโดยละเอียดในใช้ฉมวกล่าวาฬที่จะทำให้วาฬตายอย่างรวดเร็วไม่ทรมาน

ในปี 2529 คณะกรรมาธิการล่าวาฬระหว่างประเทศ องค์กรระดับโลกที่ดูแลการอนุรักษ์วาฬ ออกคำสั่งระงับการล่าวาฬชั่วคราว หลังพบว่าบางสายพันธุ์อยูในสถานะเสี่ยงสูญพันธุ์ 

ถึงอย่างไรก็ตามก็ไอซ์แลนด์ นอร์เวย์และญี่ปุ่น ก็ยังกลับมาล่าวาฬเชิงพาณิชย์กันอีกครั้ง

วาฬฟินจัดเป็นวาฬขนาดใหญ่เป็นอันดับ 2 รองมาจากวาฬสีน้ำเงิน พบได้ในทะเลเปิดและมหาสมุทรเขตร้อนและเขตอบอุ่นทั่วโลก

ที่มา : September 1, 2023 Iceland resumes fin whale hunting, but killing needs to be faster. Reuters

Copyright @2021 – All Right Reserved.