ญี่ปุ่นออกมาตรการฤดูหนาว
กระตุ้นประชาชนประหยัดพลังงาน
หวั่นไฟไม่พอเหตุสงครามยูเครน-รัสเซีย

by Admin

รัฐบาลญี่ปุ่นกระตุ้นให้ประชาชนและภาคธุรกิจลดการใช้พลังงานโดยการสวมเสื้อผ้าที่ให้ความอบอุ่น ลดอุณหภูมิของเครื่องปรับอากาศ ปิดไฟ และมาตรการอื่นๆ พร้อมออกแผนมอบคะแนนรางวัลให้กับครัวเรือนที่ลงทะเบียนเพื่อจูงใจให้ลดการใช้ไฟฟ้า

แผนประหยัดพลังงานตลอดในช่วงฤดูหนาวนี้เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2565 ไปจนถึง 31มีนาคม 2566 เพื่อให้ความต้องการใช้ไฟฟ้าตลอดช่วงฤดูหนาวเป็นไปอย่างราบรื่น อันสืบเนื่องจากวิกฤตพลังงานในประเทศ

คำขอลดการใช้พลังงานทั่วประเทศถือเป็นครั้งแรกในรอบเจ็ดปี โดยเริ่มตั้งแต่ฤดูร้อนในเดือนกรกฎาคมถึงกันยายนที่ผ่านมา และต่อเนื่องมาถึงฤดูหนาว เนื่องจากอุปทานของก๊าซธรรมชาติ และราคาที่เพิ่มสูงขึ้นในตลาดโลก ซึ่งป็นผลกระทบจากการรุกรานยูเครนของรัสเซียอย่างต่อเนื่อง

อย่างไรก็ตามรัฐบาลได้รับประกันอัตราการผลิตไฟฟ้าสำรองอยู่ที่ร้อยละ 3 ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดที่จำเป็นต่อการจัดหาพลังงานที่มั่นคงตลอดฤดูหนาวนี้ เพื่อรับประกันว่าจะมีไฟฟ้าเพียงพอ แม้เกิดเหตุโรงไฟฟ้าหยุดชะงักหรือเกิดภัยธรรมชาติ

ในขณะที่คณะผู้เชี่ยวชาญได้แนะนำให้รัฐบาลเร่งเปิดตัวแหล่งพลังงานหมุนเวียน เพื่อรักษาระบบการจ่ายกระแสไฟฟ้าที่มีเสถียรภาพ และสร้างโครงสร้างพื้นฐาน เช่น แบตเตอรี่สำรอง และระบบกริดไฟฟ้า เพื่อนำพลังงานหมุนเวียนมาใช้ในวงกว้าง

Sep 15,2022, “Japan to request energy saving measures in winter amid crunch concerns.” The Japan Times
Dec 1,2022, ญี่ปุ่นเริ่มแผน ‘ประหยัดพลังงาน’ ท่ามกลางความกังวลอุปทานไฟฟ้าฤดูหนาว, สำนักข่าวซินหัว

Copyright @2021 – All Right Reserved.