‘แม่เต่ามะเฟือง’ ขึ้นวางไข่
รังแรกของฤดูกาลที่ตะกั่วทุ่งพังงา

by Admin

“แม่เต่ามะเฟือง” ขึ้นวางไข่รังแรกของฤดูที่หาดบางขวัญ ต.โคกกลอย จ.พังงา

เจ้าหน้าที่สำนักบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 6 และศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอันดามันตอนบน ลงพื้นที่ตรวจสอบการวางไข่ของแม่เต่ามะเฟือง บริเวณหาดบางขวัญ หมู่ที่ 8 ต.โคกกลอย อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา หลังได้รับแจ้งจากกำนันตำบลโคกกลอยพบรอยเดินขึ้นและลงของเต่าทะเล 

ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ระบุว่าพบขนาดความกว้างขาคู่หน้า 220 เซนติเมตร ความกว้างรอยบริเวณหน้าอก 110 เซนติเมตร ยืนยันได้ว่าเป็นเต่ามะเฟือง พบหลุมวางไข่เต่ามีความลึก 78 ซม. กว้าง 302 ซม. แต่หลุมวางไข่เต่าน้ำทะเลท่วมถึงจึงได้ทำการย้ายไปยังพื้นที่เหมาะสม 

ภาพเจ้าหน้าที่กำลังย้ายไข่เต่ามะเฟืองไปยังพื้นที่ที่เหมาะสม

ไข่เต่ามะเฟืองรังดังกล่าวนับได้ทั้งสิ้น 118 ฟอง มีไข่ดี 102 เป็นไข่ลม 12 ฟอง เจ้าหน้าที่ได้กันคอกเพื่อป้องกันสัตว์มากินไข่ พร้อมกับได้ติดตั้งเครื่องตรวจวัดอุณหภูมิชนิด 2 หัว เพื่อคำนวนวันฟักจากอุณหภูมิไว้ที่หลุมไข่ พร้อมสั่งการให้จัดเวรยามเฝ้าตลอด 24 ชั้วโมง

สำหรับการวางไข่ครั้งนี้เป็นการวางไข่ครั้งที่ 1 ของฤดูกาลวางไข่ 2565/2566 ซึ่งโดยปกติเต่ามะเฟืองจะขึ้นมาวางไข่บริเวณชายฝั่งตะวันตกของ จ.พังงาและภูเก็ต เป็นประจำทุกปี ในช่วงระหว่างเดือน พ.ย.-มี.ค. โดยสถิติวางไข่ระหว่างปี 2561/2562 พบเต่ามะเฟืองวางไข่ 3 รัง ปี 2562/2563 มีเต่ามะเฟืองวางไข่ 16 รัง และปี 2563/2564 พบเต่ามะเฟืองขึ้นวางไข่ 18 รัง

นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) กล่าวว่า การขึ้นวางไข่ของแม่เต่ามะเฟืองเมื่อวันที่ 17 พ.ย. 2565 เป็นความสำเร็จจากการร่วมมืออนุรักษ์ของชุมชนในพื้นที่ในการปกป้องหาดที่เป็นแหล่งวางไข่ ซึ่งที่ผ่านมาช่วงปี 2555-2560 ไม่พบการขึ้นมาวางไข่ของเต่ามะเฟือง เนื่องจากปัญหาการกินขยะพลาสติกเป็นภัยคุกคามหนึ่ง 

นอกเหนือจากการบุกรุกพื้นที่ชายฝั่ง และการติดเครื่องมือประมงโดยบังเอิญ แต่จากความพยายามในการฟื้นฟูแหล่งวางไข่เต่ามะเฟืองระหว่างชุมชน ผู้ประกอบการในพื้นที่ และภาครัฐ เกิดเป็นปฏิญญาการอนุรักษ์เต่าทะเลหาดไม้ขาวขึ้นในปี 2559 ทำให้พบเต่ามะเฟืองขึ้นวางไข่อีกครั้ง ซึ่งในปี 2563ได้ขยายพื้นที่ความร่วมมือเป็นปฏิญญาการอนุรักษ์เต่าทะเลของ จ.พังงาและภูเก็ต แม่เต่ามะเฟืองสามารถวางไข่ได้หลายรังในแต่ละฤดูวางไข่ 

ในต้นปี 2564 พบแม่เต่ามะเฟืองชื่อ แม่อัลฟ่าวางไข่มากถึง 10 รัง แต่ละรังมีจำนวน 60-120 ฟอง และจะกลับมาวางไข่ทุกๆ 2-3 ปี แม่เต่ามะเฟืองที่วางไข่ที่หาดบางขวัญในครั้งนี้จะกลับขึ้นมาวางไข่ในอีก 10 วันข้างหน้า และจะใช้เวลาโดยประมาณ 50-60 วัน สำหรับการฝักเป็นตัวในรังดังกล่าว 

Copyright @2021 – All Right Reserved.