‘เสือดาว’ ปรากฎตัวครั้งแรก
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเชียงดาว
สะท้อนความอุดมสมบูณ์มาก

by Admin

พบ “เสือดาว” ในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเชียงดาว จ.เชียงใหม่ เป็นครั้งแรกที่ปรากฏตัวผ่านกล้องดักถ่ายภาพสัตว์ป่าที่เจ้าหน้าที่ชุดลาดตระเวนเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเชียงดาวได้นำไปติดตั้งไว้ โดยปกติจะพบเพียงร่องรอย 

การพบเสือดาวจากกล้องดักถ่ายภาพสัตว์ป่าในครั้งนี้ บ่งบอกถึงความอุดมสมบูรณ์ของผืนป่าในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเชียงดาวที่ยังอุดมสมบูณ์มาก และรวมถึงการทุ่มเทในการทำงานด้านการลาดตระเวนเชิงคุณภาพ (Smart Patrol) ของเจ้าหน้าที่ ซึ่งมันคุ้มค่ากับความเหนื่อยที่แลกมากับการได้เจอเสือดาวในวันนี้ 

เสือดาว ชนิดย่อยอินโดจีน มีชื่อเรียกทางวิทยาศาสตร์ว่า 𝘗𝘢𝘯𝘵𝘩𝘦𝘳𝘢 𝘗𝘢𝘳𝘥𝘶𝘴 𝘥𝘦𝘭𝘢𝘤𝘰𝘶𝘳𝘪 เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม และเป็นเสือขนาดใหญ่รองจากเสือโคร่ง

เสือดาวชนิดย่อยอินโดจีน สถานภาพตามกฎหมายเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง มีสถานภาพใกล้สูญพันธุ์อย่างยิ่ง CR: Critically Endangered (2019) ตามการจัดสถานภาพของ IUCN RED LIST และจัดอยู่ใน CITES Appendix l และเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง ตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535

ที่มา: เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเชียงดาว

Copyright @2021 – All Right Reserved.